Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Quy chế hoạt động là nội dung chính được Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thảo luận trong phiên họp sáng 14/7.

Sáng 14/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 1
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

ĐẢM BẢO ĐIỀU HÀNH CỦA THƯỜNG TRỰC  HĐND TỈNH LINH HOẠT, HIỆU QUẢ

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho biết: Trước đây, việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được đưa vào quy chế hoạt động của Thường trực HĐND.

Tuy nhiên qua thực tiễn cho thấy, việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND phải chờ ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Trong khi Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh, do đó Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh sẽ chậm.

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 2
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Do đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu theo hướng ban hành văn bản riêng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên HĐND tỉnh khóa XVIII. Còn Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đề cập chủ yếu đến nguyên tắc làm việc, quy trình vận hành công việc cụ thể. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng cho biết thêm: Khác với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đều là Trưởng ban HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách nên Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh được tham mưu theo hướng phân công nhiệm vụ rõ hơn cho các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. 

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 3
Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá đây là những nội dung rất quan trọng vì chi phối hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu quan điểm: Thông báo phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh phải là văn bản phải đảm bảo được sự thống nhất, có nội hàm thuộc phạm vi hoạt động của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, những nội dung của Thông báo và Quy chế đã được luật và các quy định khác của Trung ương liên quan quy định rõ ràng thì không nhất thiết diễn đạt lại; đồng thời nội dung phải giúp cho công tác điều hành của Thường trực HĐND tỉnh linh hoạt, hiệu quả, gắn trách nhiệm của từng người. 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu dự họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao đổi một số ý kiến để nội dung Thông báo và Quy chế đảm bảo chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 

THÀNH LẬP 21 TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về vệc thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đó, Thường trực HĐND quyết nghị thành lập 21 tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thảo luận danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định ủy viên các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, của HĐND tỉnh khóa XVIII số lượng mỗi ban có 7 ủy viên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình nêu quan điểm, các Ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng của đại biểu dân cử như thẩm tra, giám sát, do đó các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh công tác trong các cơ quan hành pháp của tỉnh không nên tham gia làm ủy viên các Ban HĐND tỉnh; nhằm tránh để xảy ra tình trạng, đại biểu thực hiện “hai vai”: vừa là người thực thi, vừa là người giám sát. 

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị, với việc bố trí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách nên trưởng các Ban HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm nên hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất quan điểm ủy viên các Ban HĐND tỉnh không là đại biểu HĐND tỉnh từ các cơ quan hành pháp của tỉnh. Do đó, quá trình lựa chọn, tham mưu ủy viên của các Ban HĐND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban cần cân nhắc lựa chọn từ các cơ quan, địa phương, gắn với chuyên môn đào tạo, lĩnh vực, sở trường công tác, thực tiễn hoạt động. Quan điểm là không phiến diện, một chiều, mà cần nhìn rộng ra để lựa chọn các ủy viên phù hợp với tính chất, yêu cầu công tác của các Ban; tôn trọng đăng ký của đại biểu.

Thảo luận quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trong các khóa trước, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cơ bản do lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy kiêm nhiệm; tuy nhiên nhiệm kỳ 2021 - 2026, lãnh đạo 4 Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc của HĐND tỉnh đều là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. 

Đánh giá, việc bố trí trưởng các Ban HĐND tỉnh như nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một cuộc cách mạng rất lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, điều này thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào cá nhân từng đồng chí. Do đó, Trưởng các Ban HĐND tỉnh phải thể hiện tâm thế vững vàng, chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tin mới

Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đơn vị thành phố Vinh, khi giành tới 5 Huy chương Vàng. Với thành tích đạt được giúp thành phố Vinh xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, dưới sự chủ trì của Đại tá Phan Đại Nghĩa  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực - Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long (thị xã Cửa Lò).
Trần Đình Thắng cho rằng, do tưởng ông Th. có ý định đâm mình nên mới ra tay trước.

Án mạng sau cây keo rừng

(Baonghean.vn) - Đã gần 1 năm từ khi vụ án đau lòng xảy ra nhưng những người dân xã Mã Thành (Yên Thành) vẫn nhớ như in lời khai của Trần Đình Thắng trước phiên tòa. Mâu thuẫn nhỏ chỉ vì cây keo rừng đã khiến cho 2 gia đình tan nát, người ra đi mãi mãi, kẻ phải hầu tòa…
Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Khi nói về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã khẳng định: Tác phẩm của Tổng bí thư đã đem đến cho thế giới một thông điệp của Việt Nam. Đó là thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đổi mới mới và hội nhập,...
Văn Trường

Sớm hoàn thiện chính sách, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An hoạt động hiệu quả

(Baonghean.vn) - Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên đang hoạt động kiêm nhiệm còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện thể chế, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An vào hoạt động quản lý Nhà nước để cao năng lực quản lý.
Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 2 trên sân Thanh Hóa tại vòng đấu áp chót của giai đoạn lượt đi V.League 2022, diễn ra hôm 12/8 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải chịu vô vàn áp lực. 
Bị cáo Trần Anh Tuấn (phải) và Trần Văn Quân tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bác sỹ biến chất, lừa đảo chạy việc

(Baonghean.vn) - Tuấn là bác sỹ, dù không có chức năng, nhiệm vụ trong bố trí việc làm nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Quân nhận tiền của người lao động xin việc, tuyển dụng vào làm tại bệnh viện, học tại các trường đại học… chiếm đoạt hơn 3,67 tỷ đồng.
Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

(Baonghean.vn) -  Hơn 10 năm nay, khu vực ngã tư xóm 11, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) có một chợ chuyên bán cào cào – một đặc sản mà người dân địa phương gọi là "tôm bay" thu hút đông khách đến mua - bán. Năm nay, cào cào được mùa, béo tròn, chắc thịt có giá dao động từ 120.000 – 500.000 đồng/kg.
Cuộc sống của công nhân nhà trọ lao động gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Vì sao chậm tiến độ?

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Nghệ An đã rốt ráo chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay tiến độ chi trả vẫn chậm so với dự kiến.
Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu, bằng chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên thứ 2. Ba đội cuối bảng đồng loạt thua, trong đó TP. Hồ Chí Minh thua ngược trong 2 phút cuối.
Lại giở trò 'té nước theo mưa'

Lại giở trò 'té nước theo mưa'

(Baonghean.vn) - Việc lợi dụng những thông tin sai lệch từ bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam của một số tổ chức, cá nhân thù địch chỉ là vô nghĩa và nhất định sẽ thất bại.
Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

(Baonghean.vn) - Nguyễn Quang Tình từ lâu được biết đến là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An với loạt thành tích ấn tượng khi Vô địch V.League (năm 2011), Vô địch Cup Quốc gia (2010) và Siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ người Đô Lương này còn mang trong mình nhiều câu chuyện vui, buồn và cả những nỗi niềm tiếc nuối.
Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục vun đắp, xây dựng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, trong thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục giúp đỡ vô điều kiện cho ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi cùng Báo Nghệ An.
Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel

Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Kiatisak: "Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku"; Cựu thủ môn tuyển Việt Nam nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel; Thủng lưới phút 96, Chelsea bị Tottenham cầm chân... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.