Thấy gì từ mô hình chi bộ '5 tốt'?

(Baonghean) - Cụ thể hóa đề án số 02-ĐA/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện điểm mô hình chi bộ “5 tốt” ở một số tổ chức cơ sở đảng. Bước đầu cho thấy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên...

Xuất phát từ thực tế sinh hoạt chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế (nghèo nàn về nội dung, ý kiến đảng viên tham gia phát biểu ít; một số đồng chí bí thư cấp ủy chưa thực sự đầu tư cho công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên có nơi thực hiện chưa đảm bảo quy trình)..., năm 2016, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02 lựa chọn 5 đảng ủy trực thuộc để chỉ đạo điểm việc xây dựng mô hình chi bộ “5 tốt”.

Các đơn vị được lựa chọn bao gồm Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật (Đảng bộ Báo Nghệ An); Chi bộ Hành chính sự nghiệp (Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước); Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo (Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn); Chi bộ Phòng 1 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh); Chi bộ Khoa học cơ bản (Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh).

Sau khi thống nhất việc triển khai, Ban tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã phân công cán bộ  bám sát đôn đốc, dự sinh hoạt tại các chi bộ để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm, đó là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng; xây dựng chi bộ đoàn kết tốt, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; duy trì tốt nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến về chất trên các lĩnh vực.  

Sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo (Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn). Ảnh: Gia Bảo
Sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo (Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn). Ảnh: Gia Bảo.

Ở Chi bộ Ban Tổ chức - Tuyên giáo (Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn), nhờ làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nên chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt phong phú. Không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin thời sự, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các buổi sinh hoạt còn tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết trong tháng chi bộ đề ra, nêu rõ những việc làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, gắn với trách nhiệm cụ thể của chi ủy, của từng đồng chí đảng viên.

Đồng chí Chu Đức Thái - Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức - Tuyên giáo cho biết: Các nội dung “5 tốt” là nhiệm vụ thường xuyên mà bất cứ chi bộ nào cũng phải thực hiện, nhưng khi được lựa chọn xây dựng điển hình “5 tốt”, cấp ủy chi bộ và mỗi đảng viên đều  thấy có ý thức, trách nhiệm cao hơn. Rõ nhất là trong sinh hoạt đã phát huy được dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình cao, tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu nhiều, chất lượng hơn  trong đó cả đảng viên trẻ, đảng viên không giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ người, rõ việc hơn. Sinh hoạt chuyên đề cũng đi vào nền nếp, có chiều sâu tạo không khí dân chủ, cởi mở.

Nhận xét về chi bộ “5 tốt”, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cho rằng, đây là cách làm hay, nhờ làm theo mẫu từ chi bộ “5 tốt” chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ khác trong đảng bộ cơ quan cũng được nâng lên, từ khâu chuẩn bị nội dung đến điều hành thảo luận; nắm chắc quá trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, tạo không khí thi đua giữa các tổ chức cơ sở Đảng.

Còn tại Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật (Đảng bộ Báo Nghệ An) với 14 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là lãnh đạo, cán bộ cốt cán, việc xây dựng mô hình chi bộ “5 tốt” chính thức khởi động từ tháng 7/2016. Do đặc thù công việc chuyên môn thường xuyên làm việc tập trung, chi bộ có điều kiện để nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt một cách thiết thực với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy Báo Nghệ An.

Không chỉ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, đảm bảo số đảng viên tham gia trên 98%; các nghị quyết của chi bộ đều bám sát nhiệm vụ chuyên môn, trong đó chú trọng công tác định hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ hoạt động của tòa soạn hội tụ, hạn chế  sai sót, không ngừng nâng cao chất lượng chủ trì giao ban hàng ngày; phối hợp cải tiến nội dung và hình thức các trang 1, 4, 3, 5 nhật báo; đổi mới cách trình bày, làm mới các chuyên mục trên báo in; báo điện tử...

Trong công tác tư tưởng, chi bộ chấp hành tốt mọi chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy về công tác đảng; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở cán bộ, đảng viên nêu cao tính đầu tàu gương mẫu, xung kích, chịu trách nhiệm cao trong nhiệm vụ được giao; xây dựng tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể; chăm lo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên trẻ. 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, tập thể chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nhân viên phòng Xuất bản và phòng Kỹ thuật - Báo Nghệ An phối hợp thực hiện quy trình xuất bản theo đề án hội tụ. Ảnh: Phan Toàn
Nhân viên phòng Xuất bản và phòng Kỹ thuật - Báo Nghệ An phối hợp thực hiện quy trình xuất bản theo đề án hội tụ. Ảnh: Phan Toàn

Đồng chí Trịnh Bá Vinh - Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá: Sau gần 1 năm thực hiện, qua theo dõi, dự sinh hoạt ở các chi bộ điểm “5 tốt”,  nhìn chung, các chi bộ đã nắm được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình; nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị tốt hơn. Bên cạnh tập trung đánh giá sâu sát, cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên 5 nhiệm vụ mà chi bộ lãnh đạo trong tháng, nhận xét tư tưởng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đảng viên, những vấn đề trọng tâm, cần thực hiện trong tháng tiếp theo cũng được người chủ trì đưa ra để cả chi bộ cùng bàn bạc, trao đổi một cách dân chủ.

Chuyển biến rõ nhất là năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng tổng hợp, khái quát vấn đề, nắm các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên của các đồng chí bí thư chi bộ được nâng lên. Việc triển khai nghị quyết chi bộ và bám nội dung nghị quyết để thực hiện được tiến hành quyết liệt hơn, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Công tác soạn thảo, ghi chép, lưu giữ hồ sơ văn bản của chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 05/10/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh được thực hiện tốt, phản ánh khá đầy đủ nội dung sinh hoạt chi bộ: thời gian, địa điểm, tổng số đảng viên, số đảng viên dự họp, nội dung, ý kiến tham gia, kết luận hoặc nghị quyết hội nghị. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được các chi bộ mở sổ theo dõi và lưu giữ, quản lý tốt.

“Thời gian tới, Ban tổ chức nói riêng, Đảng ủy Khối nói chung sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ cơ sở; cử cán bộ chuyên quản thường xuyên bám sát, dự các buổi sinh hoạt ở các chi bộ để tham gia góp ý, chỉ đạo; tổ chức rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng số lượng chi bộ “5 tốt” ra các tổ chức cơ sở Đảng”.

Đồng chí Trịnh Bá Vinh- Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khẳng định

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục ở mô hình chi bộ “5 tốt” như: Bí thư cấp ủy do công tác chuyên môn nhiều nên chưa đầu tư, dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt hoặc chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn. Một số chi bộ nội dung sinh hoạt chủ yếu nghiêng nhiều về nhiệm vụ chuyên môn, chưa cân đối thời gian phù hợp cho sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và các nhiệm vụ khác của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Mô hình chi bộ “5 tốt” đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng ra nghị quyết, khắc phục sinh hoạt hình thức và đi vào thực chất. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực để đưa Nghị quyết 01 NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng  và chất lượng đội ngũ đảng viên” và Đề án số 02-ĐA/ĐU  về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An” đi vào cuộc sống có hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên bởi từng đảng viên phải tốt mới có chi bộ mạnh, đảng bộ trong sạch vững mạnh .

Gia Bảo

Tin mới

Ghi trên đường Đào Tấn

Ghi trên đường Đào Tấn

(Baonghean.vn) - Trên đường Đào Tấn, những di tích lịch sử như Hào thành, cửa Tả, cửa Hữu… cùng hệ thống bảo tàng còn nguyên đó. Nhưng nay, khi các cơ sở kinh doanh dày thêm, đặc biệt, khi phố ăn đêm được biết đến như một trung tâm ẩm thực thì “nét cổ xưa trong lòng phố thị” đã có phần suy giảm.
Nghệ An: Người dân làm hộ chiếu online tăng cao

Nghệ An: Người dân làm hộ chiếu online tăng cao

(Baonghean.vn) - Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã đưa vào sử dụng có hiệu quả Chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên nền Internet.
Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2022, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023; Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng từ nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2023… là những thông tin nổi bật ngày 30/1
UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

UBND tỉnh Nghệ An thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghỉ học

Các trường học vùng cao Nghệ An chủ động giải pháp 'gọi' học trò trở lại lớp sau Tết

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.
Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

(Baonghean.vn) -  Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.
V league

V.League 2023: Sao chùm, sao lẻ

(Baonghean.vn) -  Mùa giải V-League 2023 sắp khởi tranh lượt đi với khá nhiều điểm đáng chú ý như mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt mà chưa cần có quốc tịch, bên cạnh 3 ngoại binh như thông lệ; thi đấu vòng tròn một lượt rồi căn cứ vào kết quả để phân tốp....
 Cam Xã Đoài (Nghi Diên) bán với giá cao nhất tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy

(Baonghean.vn) -  Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn; như cam Đồng Thành, cam Xã Đoài, tảo xoắn Hoàng Mai, rượu đông trùng hạ thảo, tương, nước mắm, trà sen, nấm, kể cả hàng mây, tre đan….