Thị trấn Thanh Chương có Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND mới

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, HĐND Thị trấn Thanh Chương tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thị trấn.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của BCH Đảng bộ về công tác cán bộ, tờ trình, quy trình miễn nhiệm, nghị quyết cho miễn nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn; Ủy viên UBND Thị trấn; Trưởng ban Pháp chế HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung các chức danh đã miễn nhiệm. Sau khi thực hiện quy trình ứng cử, đề cử, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bầu cử dân chủ, công khai, đúng luật.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của thị trấn. Ảnh: Thành Trung

Kết quả, ông Tưởng Đăng Hào (sinh ngày 5/5/1981) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thị trấn; ông Trần Văn Hưng (sinh ngày 20/2/1982) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thị trấn. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND Thị trấn; Ủy viên UBND Thị trấn; Trưởng, phó, thành viên các ban HĐND Thị trấn Thanh Chương, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao./.