Thị xã Hoàng Mai có hơn 5.500 hội viên nông dân sản xuất giỏi

(Baonghean.vn) - Năm 2015, các cấp hội nông dân thị xã Hoàng Mai đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Phong trào Nông dân sản xuất giỏi đã trở thành phong trào thi đua sôi nội có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện nay đã có hơn 5.500 hội viên nông dân sản xuất giỏi các cấp, trong đó có 20 hộ đạt cấp Trung ương. Đặc biệt có một hội viên tham gia Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Được mùa cá ở Quỳnh Phương, Tx. Hoàng Mai

Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp hội tổ chức tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất, tài sản, tiền và công sức để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang đô thị. Đã có hơn 1.500 hội viên tham gia hiến gần 31 nghìn m2 đất, hơn 13 nghìn m2 tường rào, đóng góp hơn 4300 ngày công và gần 25,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo bên vững, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, phân bón được các cấp hội chú trọng. Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ hội các cấp, tham mưu cho cấp ủy bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ hội. Hiện có 10/10 cán bộ hội chủ chốt tham gia cấp ủy, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào hội trong thời kỳ mới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 của Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai vừa diễn ra sáng nay (11/12), đã có 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua năm 2015 được tặng giấy khen./.

Bích Hường – Thu Hiền