Thị xã Thái Hòa: Biểu dương phụ nữ tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(Baonghean.vn) - Sáng 5/11, Liên đoàn Lao động (thị xã Thái Hòa) tổ chức biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.  

Hiện nay Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa có 1.486 nữ CNVCLĐ đang công tác, lao động, học tập và sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều chị đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Trong đó có 44 chị tham gia cấp ủy các cấp, 75 chị tham gia HĐND các cấp, 15 chị làm trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể cấp thị xã…

Toàn cảnh lễ biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015.

Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015, nữ công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, tính tự giác, trách nhiệm với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hàng năm có 98% chị đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và có trên 89% chị được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhiều chị đã được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng. Kết quả: có 10 chị đạt SKKN bậc 4 cấp tỉnh; 1 chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen ; 7 chị được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen ; 1 chị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 4 chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Dịp này, Hội nghị đã suy tôn, biểu dương 58 hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015. 

Hoàng Thủy

                                                                           (Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)