Thị xã Thái Hòa có hơn 2000 hộ kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Ngày 24/11, thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2012-2016 với sự tham dự của 30 đại biểu đại diện cho 2.034 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Thị xã Thái Hòa trao giấy khen cho các hộ nông dân sản xuất giỏi.

Giai đoạn 2012- 2016, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các Hội Nông dân thị xã Thái Hòa phát động rộng khắp trên địa bàn. Đến năm 2016, toàn thị xã có 2.034 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 387 hộ so với năm 2012; trong đó có 18 hộ cấp trung ương, 130 hộ giỏi cấp tỉnh, 448 hộ cấp thị xã và 1.238 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở.

Hội Nông dân Thị xã đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân như cung ứng cho nông dân vay trên 1.972 tấn phân bón trả chậm; ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân 44,2 tỷ đồng; đồng thời xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân với trên 1,4 tỷ đồng cho 78 hộ vay xây dựng nhiều mô hình. Phối hợp mở 77 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.737 người học, 297 lớp tập huấn KHKT cho 14.122 lượt người tham gia.

Các hộ nông dân thị xã Thái Hòa được tập huấn kỹ thuật trồng cam.

Từ phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo thi đua làm giàu, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 10.268 lao động thường xuyên và hàng chục ngàn lao động thời vụ khác. Ngoài ra phong trào đã động viên khuyến khích các hộ nông dân SXKD giỏi đã giúp đỡ 168 hộ nông dân thoát nghèo.

Tại hội nghị, 30 điển hình sản xuất kinh doanh giỏi và 3 tập thể được UBND thị xã và Hội Nông dân thị xã Thái Hòa tặng giấy khen. Hội nghị đã bầu 5 đại biểu đại diện cho các hộ sản xuất kinh doanh thị xã Thái Hòa tham dự Hội nghị tôn vinh điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức./.

Minh Dân