#thoái vốn

9 kết quả

Tái cơ cấu toàn diện 16 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

Tái cơ cấu toàn diện 16 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

Chiều 6/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020.
Chú trọng lựa chọn đối tác để cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp

Chú trọng lựa chọn đối tác để cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp

(Baonghean) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Nghệ An đang thực hiện cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp ngành cấp nước và thoái vốn đối với một số doanh nghiệp đã CPH không cần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Đối với các doanh nghiệp ngành lâm nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ 100% vốn.
'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

“Thủ tướng đã nói, Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa. Những lĩnh vực ấy Chính phủ và ngân sách Nhà nước không cần nắm giữ. Tư nhân làm tốt hơn thì để cho tư nhân làm”.