Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trong ngành Y tế Nghệ An

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sở Y tế Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trong ngành bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Số lượng, vị trí, chức danh tuyển dụng:

TT

TÊN ĐƠN VỊ, VỊ TRÍ, CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

GHI CHÚ

1

Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương

131.1

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Dược
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


1.2

Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học dự phòng


1.3

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


1.4

Trạm Y tế xã Thanh Lâm
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

1.5

Trạm Y tế xã Thanh Lương
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

1.6

Trạm Y tế xã Thanh Tiên
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


1.7

Trạm Y tế xã Thanh Khê
Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng ngành y, dược


1.8

Trạm Y tế xã Phong Thịnh
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng Hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


1.9

Trạm Y tế xã Võ Liệt
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


1.10

Trạm Y tế xã Ngọc Lâm
Dược sĩ hạng III, IV

1

Cao đẳng dược


1.11

Trạm Y tế xã Thanh Hà
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


1.12

Trạm Y tế xã Thanh Phong
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


2

Trung tâm Y tế huyện Quế Phong

172.1

Khoa Ngoại tổng hợp
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


2.2

Khoa Hồi sức cấp cứu
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


2.3

Khoa Khám bệnh
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


2.4

Khoa Nội – Nhi
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


2.5

Khoa Truyền nhiễm
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


2.6

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


2.7

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Bác sĩ YHDP (Y học dự phòng) hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


2.8

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


2.9

Phòng Tổ chức hành chính
Chuyên viên lĩnh vực tổ chức cán bộ

1

Cử nhân Quản trị nhân lực hoặc Cử nhân Quản lý tổ chức và nhân sự


2.10

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Chuyên viên thống kê

1

Đại học ngành Y, Dược hoặc Đại học ngành Luật


2.11

Trạm Y tế xã Đồng Văn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


2.12

Trạm Y tế xã Tiền Phong
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

2.13

Trạm Y tế xã Hạnh Dịch
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

2.14

Trạm Y tế xã Nậm Nhoóng
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


2.15

Trạm Y tế xã Châu Kim
Dược hạng IV

1

Cao đẳng dược


2.16

Trạm Y tế xã Châu Cắm Muộn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


3

Trung tâm Y tế huyện Đô Lương

183.1

Khoa Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


3.2

Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS
Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


3.3

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Chuyên viên thống kê

1

Đại học ngành y, dược hoặc Đại học ngành Luật


3.4

Trạm Y tế xã Đại Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

3.5

Trạm Y tế xã Nhân Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sỹ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

3.6

Trạm Y tế xã Thái Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

3.7

Trạm Y tế xã Lam Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


3.8

Trạm Y tế xã Nam Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

3.9

Trạm Y tế xã Lưu Sơn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


3.10

Trạm Y tế xã Ngọc Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

3.11

Trạm Y tế xã Quang Sơn
Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng ngành y, dược


3.12

Trạm Y tế xã Minh Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


3.13

Trạm Y tế xã Mỹ Sơn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


3.14

Trạm Y tế xã Giang Sơn Tây
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

3.15

Trạm Y tế xã Thượng Sơn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


3.16

Trạm Y tế xã Tân Sơn
Hộ sinh hạng III, VI

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


4

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn

284.1

Khoa Nội - Nhi - Lây
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


4.2

Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


4.3

Khoa Ngoại
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


4.4

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


4.5

Khoa Liên chuyên khoa
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


4.6

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


4.7

Khoa Xét nghiệm - CĐHA (Chẩn đoán hình ảnh)
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


4.8

Khoa Dược
Dược sĩ hạng III

1

Dược sĩ đại học


4.9

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


4.10

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học dự phòng


Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng


4.11

Phòng Tổ chức hành chính
Văn thư viện

1

Đại học Văn thư lưu trữ


4.12

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Chuyên viên thống kê

1

Cử nhân Kế toán


4.13

Trạm Y tế xã Nam Lĩnh
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

4.14

Trạm Y tế xã Nam Anh
Dược sĩ hạng III, IV

1

Cao đẳng dược


4.15

Trạm Y tế xã Nam Thanh
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


4.16

Trạm Y tế xã Nam Hưng
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


4.17

Trạm Y tế xã Hùng Tiến
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Dược hạng IV

1

Cao đẳng dược


4.18

Trạm Y tế xã Hồng Long
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


4.19

Trạm Y tế xã Kim Liên
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


4.20

Trạm Y tế xã Nam Giang
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


4.21

Trạm Y tế xã Nam Cát
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


4.22

Trạm Y tế xã Khánh Sơn
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


5

Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu

145.1

Trạm Y tế xã Diễn Lâm
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

5.2

Trạm Y tế xã Diễn Lộc
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

5.3

Trạm Y tế xã Diễn Lợi
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

5.4

Trạm Y tế xã Diễn Hùng
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


5.5

Trạm Y tế xã Diễn Tháp
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

5.6

Trạm Y tế xã Diễn Thái
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

5.7

Trạm Y tế xã Diễn Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

5.8

Trạm Y tế xã Diễn An
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


Hộ sinh hạng III, VI

1

Cao đẳng điều dưỡng phụ sản hoặc cao đẳng hộ sinh


5.9

Trạm Y tế xã Diễn Kim
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


5.10

Trạm Y tế xã Diễn Liên
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


5.11

Trạm Y tế xã Diễn Phúc
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


5.12

Trạm Y tế xã Diễn Hoa
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ Y học dự phòng

6

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành

176.1

Trạm Y tế xã Đại Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

6.2

Trạm Y tế xã Đức Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

6.3

Trạm Y tế xã Bảo Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

6.4

Trạm Y tế xã Hậu Thành
Viên chức dân số hạng III, IV

1

Cao đẳng ngành y, dược


6.5

Trạm Y tế xã Hùng Thành
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


6.6

Trạm Y tế xã Hồng Thành
Hộ sinh hạng III, VI

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


6.7

Trạm Y tế xã Lăng Thành
Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng ngành y, dược


6.8

Trạm Y tế xã Long Thành
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


6.9

Trạm Y tế xã Nam Thành
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


6.10

Trạm Y tế xã Phúc Thành
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


6.11

Trạm Y tế xã Quang Thành
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc Bác sĩ Y học dự phòng

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sĩ hạng IV

Y sĩ đa khoa

6.12

Trạm Y tế xã Liên Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

6.13

Trạm Y tế Thị trấn
Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng ngành y, dược


6.14

Trạm Y tế xã Nhân Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ Y học dự phòng

6.15

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

6.16

Trạm Y tế xã Viên Thành

Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


6.17

Trạm Y tế xã Tây Thành
Dược hạng IV

1

Cao đẳng dược


7

Trung tâm Y tế huyện Tương Dương

127.1

Khoa Nội tổng hợp
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


7.2

Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


7.3

Khoa Y học cổ truyền
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


7.4

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


7.5

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


7.6

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


7.7

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Chuyên viên thống kê

1

Cử nhân Kế toán, Tài chính


7.8

Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


8

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên

238.1

Khoa Ngoại tổng hợp - Liên CK
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


8.2

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Hộ sinh hạng III

1

Cử nhân hộ sinh hoặc Cử nhân điều dưỡng phụ sản


8.3

Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


8.4

Khoa Nội - Truyền nhiễm
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


8.5

Khoa Y học cổ truyền - PHCN
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ Y học cổ truyền


8.6

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


8.7

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm


8.8

Tổ Dinh dưỡng
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


8.9

Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS
Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng


8.10

Khoa An toàn thực phẩm
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ YHDP


8.11

Phòng Tổ chức hành chính
Chuyên viên tổ chức, nhân sự

1

Cử nhân Quản trị nhân lực hoặc Cử nhân Kế toán, Tài chính


8.12

Trạm Y tế Hưng Lợi
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

8.13

Trạm Y tế Hưng Phúc
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc Bác sĩ Y học dự phòng

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sỹ hạng IV

Y sĩ đa khoa

8.14

Trạm Y tế Hưng Thông
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

8.15

Trạm Y tế Hưng Mỹ
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


8.16

Trạm Y tế Hưng Yên Bắc
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


8.17

Trạm Y tế Hưng Tây
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


9

Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò

99.1

Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


9.2

Khoa Khám bệnh
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


9.3

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


9.4

Khoa Cận lâm sàng
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên Xét nghiệm hạng IV

1

Cao đẳng xét nghiệm


9.5

Khoa Kiểm soát dịch bệnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


9.6

Phòng Tài chính kế toán
Kế toán viên đại học

1

Cử nhân Kế toán


9.7

Trạm Y tế phường Nghi Thu
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

10

Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc

1710.1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


10.2

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


10.3

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


10.4

Phòng Dân số
Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Dân số viên hạng IV

1

Cao đẳng ngành Y, dược


10.5

Trạm Y tế xã Nghi Công Bắc
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

10.6

Trạm Y tế xã Khánh Hợp
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

10.7

Trạm Y tế xã Nghi Thiết
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

10.8

Trạm Y tế xã Phúc Thọ
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


10.9

Trạm Y tế xã Nghi Tiến
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


10.10

Trạm Y tế xã Nghi Diên
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


10.11

Trạm Y tế xã Nghi Thạch
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


10.12

Trạm Y tế xã Nghi Xuân
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


10.13

Trạm Y tế xã Nghi Hoa
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


10.14

Trạm Y tế xã Nghi Vạn
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


10.15

Trạm Y tế xã Nghi Quang
Viên chức dân số hạng III, IV

1

Đại học ngành y, dược


11

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu

1511.1

Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ Răng hàm mặt


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


11.2

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


11.3

Khoa Nội tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


11.4

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng phụ sản hoặc Cao đẳng hộ sinh


11.5

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


11.6

Phòng khám Methadone
Y sĩ, điều dưỡng

1

Cử nhân điều dưỡng


11.7

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


11.8

Khoa Dược
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


11.9

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV

1

Cao đẳng xét nghiệm


11.10

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


11.11

Trạm Y tế Diên Lãm
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

12

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai

1612.1

Khoa Nội - Nhi - YHCT
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


12.2

Khoa Ngoại - Sản - 3 CK
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


12.3

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


12.4

Khoa Cận lâm sàng
Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV

1

Cao đẳng xét nghiệm


12.5

Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


12.6

Trạm y tế phường Quỳnh Xuân
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

12.7

Trạm Y tế phường Quỳnh Lập
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

12.8

Trạm Y tế phường Quỳnh Trang
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

12.9

Trạm Y tế phường Quỳnh Lộc
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

12.10

Trạm Y tế phường Quỳnh Liên
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


12.11

Trạm Y tế phường Quỳnh Phương
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


13

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn

3113.1

Khoa Ngoại - 3 Chuyên khoa
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


13.2

Khoa Sản - phụ khoa - KHHGĐ
Hộ sinh hạng IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


13.3

Khoa Nội - Truyền nhiễm
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng


13.4

Khoa Y học cổ truyền - PHCN
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ Y học cổ truyền


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


13.5

Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng


13.6

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


13.7

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


13.8

Khoa Cận lâm sàng
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên y hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm


13.9

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


13.10

Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

13.11

Trạm Y tế xã Nghĩa Phú
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

13.12

Trạm Y tế xã Nghĩa Thọ
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

13.13

Trạm Y tế xã Nghĩa Hồng
Dược sĩ hạng III, IV

1

Cao đẳng dược


13.14

Trạm Y tế xã Nghĩa Long
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


13.15

Trạm Y tế xã Nghĩa Mai
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


13.16

Trạm Y tế xã Nghĩa Minh
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


13.17

Trạm Y tế xã Nghĩa Yên
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

14

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ

3214.1

Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


14.2

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Hộ sinh hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng phụ sản hoặc cao đẳng hộ sinh


14.3

Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


14.4

Khoa Nội tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


14.5

Khoa Y học cổ truyền - PHCN
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng hạng III

1

Cử nhân Phục hồi chức năng


14.6

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


14.7

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng


14.8

Khoa An toàn Vệ sinh thực phẩm - YTCC – DD
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


14.9

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm


Kỹ thuật viên CĐHA hạng III

1

Cử nhân Chẩn đoán hình ảnh (Kỹ thuật hình ảnh y học)


Kỹ thuật viên CĐHA hạng IV

1

Cao đẳng Chẩn đoán hình ảnh (Kỹ thuật hình ảnh y học)


14.10

Phòng Tài chính kế toán
Kế toán viên đại học

1

Cử nhân Kế toán


14.11

Phòng Tổ chức hành chính
Công nghệ thông tin hạng III

1

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc ngành Tin học


14.12

Phòng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


14.13

Trạm Y tế Phú Sơn
Dân số viên hạng IV

1

Cao đẳng khối ngành y tế


14.14

Trạm Y tế Nghĩa Hành
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

14.15

Trạm Y tế Nghĩa Dũng
Dân số viên hạng IV

1

Cao đẳng khối ngành y tế


14.16

Trạm Y tế Nghĩa Hoàn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

14.17

Trạm Y tế Tân Phú
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sĩ hạng IV

Y sĩ đa khoa

Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


14.18

Trạm Y tế Đồng Văn
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


14.19

Trạm Y tế Tiên Kỳ
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


14.20

Trạm Y tế Kỳ Tân
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

15

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu

1315.1

Khoa Xét nghiệm - Dược
Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm


15.2

Trạm y tế xã Tân Thắng
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

15.3

Trạm Y tế xã Quỳnh Long
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng khối ngành y tế


15.4

Trạm Y tế xã Quỳnh Ngọc
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

15.5

Trạm Y tế xã Quỳnh Thuận
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sỹ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

15.6

Trạm Y tế xã Quỳnh Thạch
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


15.7

Trạm Y tế xã Quỳnh Văn
Viên chức dân số hạng IV

1

Cao đẳng ngành Y, dược


15.8

Trạm Y tế xã Quỳnh Mỹ
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


15.9

Trạm Y tế xã Quỳnh Hưng
Viên chức dân số hạng III

1

Đại học ngành y, dược hoặc Đại học ngành Bảo hiểm


15.10

Trạm Y tế xã Quỳnh Hoa
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sỹ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

15.11

Trạm Y tế xã Quỳnh Giang
Hộ sinh hạng IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


16

Trung tâm Y tế thành phố Vinh

1116.1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


16.2

Khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


16.3

Trạm Y tế phường Trung Đô
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

16.4

Trạm Y tế xã Hưng Lộc
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

16.5

Trạm Y tế phường Đông Vĩnh
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

16.6

Trạm Y tế phường Quán Bàu
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

16.7

Trạm Y tế phường Đội Cung
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


16.8

Trạm Y tế xã Nghi Liên
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cử nhân điều dưỡng


16.9

Trạm Y tế phường Trường Thi
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sĩ hạng IV

Y sĩ đa khoa

16.10

Trạm Y tế xã Hưng Chính
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

Bác sĩ Y học dự phòng

16.11

Trạm Y tế phường Bến Thủy
Hộ sinh hạng III, IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


17

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp

2717.1

Khoa Ngoại
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


17.2

Khoa Nội - Lây
Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng


17.3

Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


17.4

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Hộ sinh hạng III

1

Cử nhân Hộ sinh hoặc Cử nhân điều dưỡng phụ sản


17.5

Khoa Y học cổ truyền
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ Y học cổ truyền


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


17.6

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


17.7

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


17.8

Khoa An toàn thực phẩm - YTCC - DD
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


17.9

Khoa Dược - Vật tư y tế
Dược sĩ hạng IV

1

Dược sĩ cao đẳng


17.10

Khoa Xét nghiệm - CĐHA
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh hạng IV

1

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học (CĐHA)


17.11

Phòng Dân số
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


17.12

Phòng Tổ chức hành chính
Chuyên viên lĩnh vực hành chính
Chuyên viên lĩnh vực tổ chức cán bộ

1

Cử nhân Quản trị nhân lực


Công nghệ thông tin hạng III

1

Đại học ngành Công nghệ thông tin


17.13

Phòng điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng


18

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn

2318.1

Khoa Khám bệnh
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


18.2

Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


18.3

Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân điều dưỡng


18.4

Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


18.5

Khoa Liên chuyên khoa
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


18.6

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Hộ sinh hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng phụ sản hoặc Cử nhân hộ sinh


18.7

Khoa Y học cổ truyền - PHCN
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ Y học cổ truyền


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


18.8

Khoa Xét nghiệm - CĐHA
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên CĐHA hạng III

1

Cử nhân Chẩn đoán hình ảnh (Kỹ thuật Hình ảnh y học)


18.9

Phòng Tổ chức hành chính
Kỹ sư hạng III (Trang thiết bị y tế)

1

Đại học Kỹ thuật y sinh


18.10

Trạm Y tế xã Bình Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sĩ hạng IV

Y sĩ đa khoa

19

Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa

719.1

Trạm Y tế phường Quang Phong
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

19.2

Trạm Y tế phường Long Sơn
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

19.3

Trạm Y tế phường Nghĩa Tiến
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ

Y sĩ hạng IV

Y sĩ đa khoa

19.4

Trạm Y tế xã Nghĩa Mỹ
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ Y học dự phòng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


19.5

Trạm Y tế xã Đông Hiếu
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ Y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ Y học dự phòng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


20

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông

420.1

Phòng hành chính tổng hợp
Công nghệ thông tin hạng IV

1

Cao đẳng Công nghệ thông tin


20.2

Trạm Y tế xã Mậu Đức
Bác sĩ hạng III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa hoặc Bác sĩ y học cổ truyền

Ưu tiên tuyển dụng Bác sĩ y khoa, đa khoa

Bác sĩ YHDP hạng III

Bác sĩ Y học dự phòng

20.3

Trạm Y tế xã Thạch Ngàn
Dược hạng IV

1

Cao đẳng dược


20.4

Trạm Y tế xã Cam Lâm
Điều dưỡng hạng III, IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


21

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn

1721.1

Khoa Truyền nhiễm
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


21.2

Khoa Ngoại tổng hợp
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


21.3

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Hộ sinh hạng IV

1

Cao đẳng hộ sinh hoặc Cao đẳng điều dưỡng phụ sản


21.4

Khoa Hồi sức cấp cứu - CĐ
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


21.5

Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


21.6

Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


21.7

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm- YTCC&DD
Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


21.8

Khoa Xét nghiệm - CĐHA
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên y hạng III

1

Cử nhân Chẩn đoán hình ảnh (Kỹ thuật Hình ảnh y học)


21.9

Phòng Tổ chức hành chính
Chuyên viên tổ chức, nhân sự

1

Cử nhân Quản trị nhân lực hoặc Cử nhân ngành Tài chính


21.10

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Quản trị viên hệ thống mạng hạng III

1

Đại học Tin học hoặc Công nghệ thông tin


21.11

Phòng Tài chính kế toán
Kế toán viên đại học

1

Cử nhân Kế toán, tài chính


22

Trung tâm Huyết học truyền máu

1022.1

Khoa Khám bệnh - Thường trực cấp cứu
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


22.2

Khoa Bệnh máu tổng hợp 2
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


22.3

Khoa Truyền máu
Bác sĩ hạng II, III

3

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm


Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV

1

Cao đẳng xét nghiệm


23

Bệnh viện Tâm thần

923.1

Khoa Khám bệnh
Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


23.2

Khoa Tâm thần nam
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


23.3

Khoa Tâm thần nữ
Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng


23.4

Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN
Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa


23.5

Phòng Kế hoạch tổng hợp - VTYT
Cộng tác viên xã hội hạng III

1

Cử nhân Công tác xã hội


1

Cử nhân Quản lý xã hội


24

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm

224.1

Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu
Dược sĩ hạng III

1

Dược sĩ đại học


24.2

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Dược sĩ hạng IV

1

Cao đẳng dược


25

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

1225.1

Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


25.2

Khoa phòng chống HIV/AIDS
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


25.3

Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa


1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


25.4

Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế học đường
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


25.5

Khoa Bệnh nghề nghiệp
Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng


25.6

Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


25.7

Khoa Dược - Vật tư y tế
Kỹ sư Trang thiết bị y tế hạng III

1

Đại học ngành Trang thiết bị y tế hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật điện


25.8

Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN
Kỹ sư hóa, thực phẩm hạng III

1

Kỹ sư ngành Kỹ thuật thực phẩm


25.9

Phòng khám đa khoa
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa


25.10

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng II, III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng


Công nghệ thông tin hạng III

1

Đại học Tin học hoặc Công nghệ thông tin


2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đạo tạo phù hợp.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hình thức, nội dung xét tuyển

Việc xét tuyển viên chức phải trải qua đầy đủ 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

+ Kiểm tra kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ của các thí sinh không có chứng chỉ tin học ngoại ngữ.

- Vòng 2: phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành (thang điểm 100). Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Những người đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm (vòng 1) thì được tham dự vòng 2: Phỏng vấn để đánh giá kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm được tuyển dụng.

Xác định người trúng tuyển

. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển (vòng 2) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức này không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn;

- Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (nếu có);

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có):

+ Các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên: Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

+ Các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng: Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

Lưu ý: Những người đang là viên chức hoặc công chức trong các cơ quan Nhà nước thì thực hiện theo hình thức tiếp nhận thuyên chuyển (nếu có chỉ tiêu).

6. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển

1. Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính về đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc về Sở Y tế (số 18, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

2. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 23/5/2023 đến hết ngày 22/6/2023.

3. Phí tuyển dụng: Thu theo quy định hiện hành.

Quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề gì vướng mắc, thí sinh vui lòng liên hệ Sở Y tế Nghệ An (qua phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện thoại: 0987112699 để được hướng dẫn.

Dự kiến sẽ tổ chức xét tuyển trong tháng 6, 7/2023. Thời gian, địa điểm phỏng vấn sẽ thông báo sau.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn; danh mục tài liệu ôn tập, sẽ thông báo cho thí sinh và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Nghệ An tại địa chỉ: http://yte.nghean.gov.vn./.

tin mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Lễ hội Đền Vua Mai

Phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Lễ hội Đền Vua Mai

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Vua Mai là hoạt động văn hóa truyền thống được chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn tổ chức hàng năm. Lễ hội năm nay tổ chức trong 3 ngày 22 - 24/2/2024 (tức ngày 13 - 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Miệt mài đi tìm ‘trầm tích’ bên tả ngạn sông Lam

Miệt mài đi tìm ‘trầm tích’ bên tả ngạn sông Lam

(Baonghean.vn) - Dù thừa nhận mình là người đi sau, nhưng Nhà giáo, Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Huy Bích thực sự đã “mở lối” cho nhiều nghiên cứu về tư liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, góp phần không nhỏ trong việc xác minh, đánh giá và công bố những tư liệu lịch sử có giá trị.

Tâm linh

Du lịch tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu Xuân năm mới, các điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử trên địa bàn Nghệ An đã thu hút một lượng lớn khách du lịch về tham quan, chiêm bái và nguyện cầu những điều may mắn, tốt đẹp.

5 cựu học sinh chuyên Phan mang khát vọng giúp học trò xứ Nghệ ‘vươn ra thế giới’

5 cựu học sinh chuyên Phan mang khát vọng giúp học trò xứ Nghệ ‘vươn ra thế giới’

(Baonghean.vn) - 5 chàng trai, cô gái xứ Nghệ dù làm những ngành nghề khác nhau nhưng có nhiều điểm chung: cùng đồng môn Trường Phan, cùng chung hoài bão khám phá thế giới và chung quyết tâm “đi để trở về”; với khao khát dẫn dắt những cô, cậu học trò xứ Nghệ trên hành trình vươn ra biển lớn…

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

Vận động viên tham gia giải Marathon 'Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn' tặng sữa cho trẻ em nghèo Kỳ Sơn

Vận động viên tham gia giải Marathon 'Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn' tặng sữa cho trẻ em nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/2, vận động viên Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đến Kỳ Sơn tham gia giải Marathon "Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” đã về thăm, tặng quà cho học sinh nghèo xã Tà Cạ, Mường Típ, Kỳ Sơn.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: 29 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: 29 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Được thành lập từ năm 1995, qua chặng đường 29 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ tối đa quyền lợi cho người tham gia chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp