#thu hút đầu tư Nghệ An

8 kết quả

Thông điệp '5 sẵn sàng' của Nghệ An

Thông điệp '5 sẵn sàng' của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An đã chuẩn bị “5 sẵn sàng”: Quy hoạch, hạ tầng kết nối, mặt bằng sạch, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi vào tỉnh.