Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chiều 31/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023 để cho ý kiến về dự kiến danh mục nghị quyết ban hành năm 2023 do UBND tỉnh trình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023.

Cần rà soát, bổ sung thêm một số nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp và các ban HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại phiên họp, trên cơ sở danh mục 35 nghị quyết ban hành trong năm 2023 (bao gồm 15 nghị quyết quy phạm pháp luật và 20 nghị quyết cá biệt) do UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên tham gia dự họp đồng tình thống nhất cao.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn hoạt động, nhiều ý kiến cũng đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát, bổ sung danh mục nghị quyết cần ban hành trong năm 2023 nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành chung của tỉnh cũng như giải quyết những bất cập, khó khăn đặt ra. Như bổ sung Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách; Nghị quyết về thông qua quy hoạch tỉnh; Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động; Nghị quyết hỗ trợ công chức làm công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và “một cửa” cấp huyện…

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 2

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo dự kiến danh mục 35 nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 3

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bổ sung nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh vào danh mục nghị quyết ban hành năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo các sở, ngành chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số dự thảo nghị quyết đã ban hành hoặc bãi bỏ các nghị quyết đã hết hiệu lực, nghị quyết thuộc các chính sách nhỏ lẻ, manh mún…

Trong đó, quan tâm việc rà soát, đề xuất bổ sung Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện và Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023; một số nghị quyết về dịch vụ công lĩnh vực y tế, lao động…

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 4

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề xuất bổ sung danh mục nghị quyết về hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động của Toà án. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến tham gia thảo luận, cho rằng, không nên đặt ra niên độ về hiệu lực của nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 khi ban hành để đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc đặt niên độ để có thể tính toán được tổng nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện nghị quyết, đồng thời có mốc để đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết trong thực tiễn, mặt khác, khắc phục tình trạng nghị quyết ban hành kéo dài mà không được rà soát để điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, các ban HĐND tỉnh cần chủ động tham gia ngay từ khâu xây dựng nghị quyết và cần tiến hành hoạt động khảo sát thực tiễn để quá trình thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chặt chẽ, chất lượng. Ảnh: Mai Hoa

Ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng đề xuất thời điểm trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An cần được thực hiện vào kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023 để áp dụng ngay trong mùa hè này.

Một số ý kiến cũng quan tâm đến quy trình xây dựng dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng; công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và HĐND tỉnh trong quá trình chuẩn bị các dự thảo nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 6

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất HĐND và UBND tỉnh phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh

Liên quan đến dự kiến danh mục các nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại các kỳ họp trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải có cách làm bài bản.

Muốn vậy, UBND tỉnh và HĐND tỉnh phải chủ động phối hợp rà soát để xác định rõ các danh mục nghị quyết mà HĐND ban hành với một quy trình chặt chẽ, đảm bảo sự chuẩn bị dự thảo nghị quyết đúng tiến độ và chất lượng; gắn với rà soát để điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết hết hiệu lực.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023 ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tập trung triển khai công tác tháng 2, công tác quý I và công tác năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công việc đang triển khai hoặc chưa triển khai liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; phối hợp xây dựng phần mềm tiếp nhận, quản lý, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết các kiến nghị của các đoàn giám sát của HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh, thành lập tổ công tác về chuyển đổi số…

Cùng đó, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch; chủ động chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh vào tháng 3/2023 với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tin mới

8.5

Nam sinh lớp 9 trường làng chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.5

(Baonghean.vn) - Tại sao không làm được bài thi học sinh giỏi lại phải khóc, tại sao lại tự tạo áp lực cho mình ở các kỳ thi - Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt đã từng đặt câu hỏi như vậy trước các kỳ thi. Nam sinh này cũng chưa bao giờ nghĩ thi IELTS để làm “tấm vé” vào trường chuyên.
Lực lượng kiểm ngư và đại diện địa phương ven biển tuyên truyền 1 chủ tàu cá vi phạm

Cuối năm 2023 phải gỡ được thẻ vàng EC

(Baonghean.vn) - Chiều 01/6, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và địa phương lần thứ VII về tiếp tục tăng cường các giải pháp xử lý vi phạm IUU.
Giá gas giảm mạnh

Giá gas giảm mạnh

Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/6) giảm tới 33.640 - 35.500 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân khiến giá gas trong nước giảm mạnh là do giá gas thế giới hạ nhanh.
Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, Nghệ An đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, trong khi đó, công suất điện thiếu hụt trầm trọng buộc ngành điện lực phải cắt điện luân phiên để giảm tải… Để ứng phó tình trạng này, người dân đã chọn giải pháp mua các thiết bị tích điện để dùng thay thế.
Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Dẫu đã có những đổi thay, nhưng cuộc sống người dân các làng chài ven sông Lam vẫn còn nhiều khó khăn. Ước mơ của những em nhỏ làng chài về chỗ ở, học hành, sự vui chơi... vẫn còn bao trăn trở.
Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản được hoàn tất để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. 
Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên núi Giăng Màn (Thanh Chương), đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng phá rừng, thậm chí là thu hồi đất rừng đối với chủ rừng thường xuyên để xảy ra hiện tượng rừng bị chặt phá.