Xây dựng Đảng

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An 07/06/2024 11:42

Báo Nghệ An giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

bna_img_3598.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 18 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ các nguồn ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả, trong đó lưu ý:

Thứ nhất, đối với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn của tỉnh; mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố; đây là vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm.

Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, sớm ổn định về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tốt nhất đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, sâu rộng về chủ trương, phương án sắp xếp, mở rộng đơn vị hành chính theo kế hoạch, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả việc sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính trên địa bàn, bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục; chủ động phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các cấp gắn với chuẩn bị tốt phương án nhân sự đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bna_img_3553.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ hai, đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tập trung chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa như: Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa lò (giai đoạn 2); Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh; Dự án bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2...; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được giao nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ ba, đối với các nghị quyết về chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đề nghị các cấp, các ngành sớm thông tin đầy đủ, triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến người dân. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa quý vị đại biểu!

Cùng với quá trình chuẩn bị cho Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 20, thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày ngày 9 -10/7/2024.

Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tiếp tục đổi mới tổ chức kỳ họp Thường lệ giữa năm 2024 theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo tại nghị trường, tăng thời gian thảo luận, mở rộng hơn nội dung, lĩnh vực chất vấn…

Để kỳ họp diễn ra thành công, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh ngay từ khâu chuẩn bị nội dung dự thảo Nghị quyết, tổ chức thẩm tra, báo cáo tiếp thu, giải trình và gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu sâu, kỹ các dự thảo nghị quyết và báo cáo để thảo luận, góp ý có chất lượng; tích cực nắm bắt, nghiên cứu tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tham gia thảo luận, chất vấn, đề ra các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn sát đúng, hiệu quả. Tiếp tục trau dồi kỹ năng hỏi, tranh luận trên nghị trường, bảo đảm dân chủ, khách quan, rõ nội dung, đúng trọng tâm.

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động trong khảo sát, nắm bắt tình hình, làm việc với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp có chất lượng; chủ động rà soát kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

bna_img_3611.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa quý vị đại biểu!

Hơn 5 tháng qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng ước tăng 9,37%. Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 11%. Thu ngân sách thực hiện trên 10.100 tỉ đồng, đạt trên 63% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, tính đến 31/5/2024, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 16.323 tỷ đồng. Một số công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, đối ngoại được tổ chức trang trọng, để lại dấu ấn đậm nét.

Đặc biệt, vào chiều ngày hôm qua (6/6/2024), Kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa XV đã thảo luận tại Hội trường đối với dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu Quốc hội đều bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ đối với việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An, làm căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết vào cuối kỳ họp.

Đây là những tiền đề, động lực hết sức quan trọng để các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, trân trọng cảm ơn các vị khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan báo chí, các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chúc các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ (*)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO