#tin đồn

76 kết quả

Tin đồn và bản lĩnh

'Fake news 16+' và bản lĩnh của chúng ta

(Baonghean.vn) - Fake news chưa hết đất sống, và rất có thể nó vĩnh viễn tồn tại như một thể “cúm mùa” nếu khi chúng ta còn dễ bị “lừa”. Xã hội cần hình thành kháng thể và ở một mức độ nào đó thì phải “miễn dịch cộng đồng” với vấn nạn này.