#tổ chức đảng

44 kết quả

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu Đảng, trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu Đảng, trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/2, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên và trao thưởng cho tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023).

Đô Lương chú trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đô Lương chú trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đổi mới lãnh đạo của tổ chức Đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đổi mới lãnh đạo của tổ chức Đảng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã  phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh; đảm bảo và nâng cao đời sống dân cư nông thôn, an sinh xã hội.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 cho gần 5.000 đảng viên

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 cho gần 5.000 đảng viên

(Baonghean.vn) - Gần 5.000 đảng viên thuộc 136 tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.