#tổ chức đảng

35 kết quả

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 cho gần 5.000 đảng viên

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 cho gần 5.000 đảng viên

(Baonghean.vn) - Gần 5.000 đảng viên thuộc 136 tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tăng cường sàng lọc đảng viên

Nghệ An tăng cường công tác sàng lọc đảng viên

(Baonghean.vn) - Việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của mỗi đảng viên. Ngay sau khi hoàn thành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công việc đặt cho mỗi cấp ủy chính là rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.
Tránh nể nang trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên

Đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm: Nhận diện biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' phù hợp

(Baonghean) - Cùng với ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc đánh giá, xếp loại phải công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm không phản ánh đúng thực chất.
Mô hình thâm canh lúa VT-NA6 của Công ty vật tư nông nghiệp tại xã Tân Thành. Ảnh: Thái Dương

Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Khối doanh nghiệp ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã từng bước chuyển biến tích cực, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả đó phải kể đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng bền vững.
Chấn chỉnh việc buông lỏng sự lãnh đạo, nâng cao các tổ chức đảng ở Nam Đàn

Chấn chỉnh việc buông lỏng sự lãnh đạo, nâng cao các tổ chức đảng ở Nam Đàn

(Baonghean) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra mục tiêu đưa huyện thuộc tốp đầu khối huyện toàn tỉnh. Để đạt được yêu cầu đó, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được xác định có vai trò rất quan trọng. Bởi vậy, ngày 20/12/2016, Huyện ủy Nam Đàn ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020”.
'Muốn Đảng mạnh phải có chi bộ tốt'

'Muốn Đảng mạnh phải có chi bộ tốt'

(Baonghean) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng được Thị ủy Cửa Lò xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.