Tránh độc quyền trong cung ứng dịch vụ bảo hiểm tàu cá

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu kiến nghị nhà nước cần có cơ chế để nhiều công ty tham gia cung ứng dịch vụ bảo hiểm tàu cá cho ngư dân, tránh độc quyền. Bởi hiện nay thủ tục mua và thanh toán bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm còn kéo dài, thậm chí đến hàng năm mà vẫn không thanh toán được.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Theo báo cáo của Công ty bảo hiểm PJCO Nghệ An: Tất cả các vụ tổn thất xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm đã trực tiếp xuống tận nơi giám định tổn thất và hướng dẫn chi tiết chủ tàu thu thập hồ sơ tổn thất theo quy định và đã giải quyết bồi thường 100% cho các vụ tổn thất ngay sau khi hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Tàu cá ở cảng cá Lạch Quèn. Ảnh tư liệu

Không có bất cứ vụ tổn thất nào chưa thanh toán bồi thường quyền lợi  cho chủ tàu ngay sau khi  hồ sơ đã thu thập, cung cấp đầy đủ theo quy định tại NĐ67-CP.

Kết quả bồi thường tổn thất tàu cá (lũy kế từ khi triển khai đến nay): 550 vụ tổn thất. Trong đó: 

          - Thân tàu: 484 vụ (Với số tiền bồi thường: 11.227.589.664 VNĐ)

          - Thuyền viên: 66 vụ (Vớisố tiền bồi thường: 1.303.200.000 VNĐ)

Những con tàu chờ ra khơi. Ảnh tư liệu.

Do đó, đề nghị cử tri nêu rõ tên, địa chỉ của trường hợp tàu bị tổn thất cụ thể để Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra và xử lý./.

 Gia Huy

(Tổng hợp)