Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Không ồ ạt đưa cán bộ đi luân chuyển

P.V 29/05/2022 07:21

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Quan điểm của Bộ Chính trị là thời điểm hiện tại không tăng thêm cán bộ luân chuyển. Sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt.

Ngày 28/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị "Về luân chuyển cán bộ" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Quy định số 65-QĐ/TW thay thế Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, chủ trương của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ đã có từ rất lâu, cụ thể năm 1997 trong Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh” đã có một nội dung nói về luân chuyển cán bộ. Nội dung về công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục được Đảng bổ sung tại Nghị quyết 11 ngày 25/11/2002 của Bộ Chính trị “Về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Bà Trương Thị Mai lưu ý, việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 phải đồng bộ với văn bản có liên quan đến công tác cán bộ đã ban hành trước đó; Đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu sâu để thực hiện đầy đủ, còn các vấn đề chưa hiểu rõ thì có thể gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương.

"Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm là chưa đủ, quan trọng là phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển. Thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát phải nâng cao nhận thức của cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi luân chuyển về là sẽ giữ vị trí cao hơn”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cũng theo bà Trương Thị Mai thì quan điểm của Bộ Chính trị là thời điểm hiện tại không tăng thêm cán bộ luân chuyển. Sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt. Yêu cầu đi thực, làm thực. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, trong thời gian tới Ban Tổ chức Trung ương phải chủ động hơn, năng động hơn trong đánh giá cán bộ đưa đi luân chuyển. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương phải tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng về công tác cán bộ./.

Theo VOV
Copy Link
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Không ồ ạt đưa cán bộ đi luân chuyển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO