#truyền thông dân số

14 kết quả

Tuyên truyền về chính sách dân số cho người dân thị trấn Thạch Giám (Tương Dương). Ảnh: MH

Nghệ An: Linh hoạt trong công tác truyền thông dân số

(Baonghean.vn) - Giảm sinh và cải thiện chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng của ngành Dân số Nghệ An. Chính vì đó, việc đổi mới cách làm, cách tuyên truyền và triển khai các mô hình là để phù hợp với từng địa phương, vùng, miền cần được chú trọng.
Tư vấn về thực hiện chính sách dân số cho người dân trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: MH

Công tác dân số Nghệ An và sự đổi mới, thích ứng, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành Dân số Nghệ An vẫn thích ứng nhanh chóng với tình hình mới và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Nhìn lại năm 2021, Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn BSCKII Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
a

Hiệu quả lồng ghép truyền thông dân số ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không chỉ gặp khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp không ít khó khăn trong thực hiện Chính sách Dân số - KHHGĐ. Vì thế, cần thực hiện truyền thông lồng ghép để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Giáo viên huyện Tân Kỳ hào hứng tham gia cuộc thi Rung chuông vàng. Ảnh: Mạnh Đạt

Đa dạng, linh hoạt trong truyền thông dân số ở Nghệ An

(Baonghean) - Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục về dân số và phát triển là một việc làm thường xuyên được ngành Dân số thực hiện trong những năm qua. Nhờ đó, góp phần tích cực để giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ về cơ sở

Đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ về cơ sở

(Baonghean) - Tháng 3, những người làm dân số lại sôi động với chiến dịch “Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ”. Thành công của chiến dịch, quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ trong năm 2017...