#UBND Huyện Yên Thành

8 kết quả

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Yên Thành

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đề nghị huyện Yên Thành đánh giá lại việc chia lô đất ở chưa sát với nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn, một số chủ đầu tư đấu giá xong gần như bỏ hoang, khiến người có nhu cầu thực sự không mua được, gây lãng phí,...
Lãnh đạo huyện Yên Thành kiểm tra cánh đồng lúa của Tập đoàn TH.

Tạo lực mới trong thu hút đầu tư ở Yên Thành

(Baonghean) - Huyện Yên Thành tập trung mọi nguồn lực, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các dự án đầu tư. Quá trình đó, huyện tăng cường công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.