UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Nóng vấn đề thu chi ngân sách

Mỹ Nga 22/11/2018 12:20

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.


Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 22/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Ảnh: Mỹ Nga

Phiên họp tập trung nghe và cho ý kiến các báo cáo về kết quả thực hiện các Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2018 cũng như các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 10, 11 năm 2018; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo công tác đối ngoại năm 2018, phương hướng nhiệm kỳ nhiệm vụ năm 2019

Dự kiến 27/27 chỉ tiêu hoàn thành

Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình về nội dung các bản báo cáo và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt của UBND tỉnh, dự kiến 27/27 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải đóng góp ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mỹ Nga
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải đóng góp ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mỹ Nga

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm năm 2018 ước đạt 58.422 tỷ đồng, tăng 8,02% so cùng kỳ. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực để đạt tốc độ tăng trưởng đề ra 8,56%.

Thu ngân sách 10 tháng ước thực hiện 10.870,95 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán; Ước thu ngân sách cả năm 2018 đạt khoảng 12.886,6 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán. Chi ngân sách 10 tháng ước thực hiện 18.692 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán; ước cả năm 2018 chi ngân sách đạt 23.817,508 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến chỉ tiêu thu ngân sách còn đạt thấp và chỉ ra một số nguyên nhân. Theo đó, do hoạt động của các doanh nghiệp còn khó khăn và sự phát triển của các khu công nghiệp có xu hướng chững lại; nông nghiệp công nghệ cao chưa được hình thành rõ nên tác động đến chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018.

Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị tạo đột phá bằng cách xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Để có các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, các đại biểu đã đề nghị cần đổi mới phương thức điều hành, tạo hành lang thông thoáng trong triển khai thực hiện các dự án; tái cơ cấu các mô hình có sự tăng trưởng cao; tạo sự chuyển hướng mới bằng cách thu hút những nhà đầu tư chiến lược và có chính sách quyết liệt cho nhóm doanh nghiệp này. Qua đó vừa tạo nguồn thu chính cho tỉnh, vừa giải quyết bài toán việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện giải quyết những vấn đề nổi cộm đã nêu tại các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các sở, ngành cần làm rõ vai trò tham mưu cho UBND tỉnh để có phương thức điều hành đồng bộ, nhanh gọn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: chất lượng các cuộc họp chưa cao, thời gian họp còn kéo dài. Trong quá trình điều hành các dự án còn chậm tiến độ, không triển khai thực hiện, đặc biệt một số dự án sau khi cấp phép không thực hiện theo đúng kế hoạch. "Nguyên nhân ở chỗ công tác thanh kiểm tra của chính quyền địa phương còn kém, chưa quyết liệt, năng lực quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chỉ rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các Sở, ngành cần tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. Ảnh: Mỹ Nga

Nguyên nhân liên quan đến công tác thu hút đầu tư còn khó khăn, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng chung là do xuất phát từ lực cản về thủ tục hành chính. Do đó, trong cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải tiếp tục đổi mới, tránh chồng chéo, tác dụng ngược.

Về nhiệm vụ công tác điều hành năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các Sở, ngành cần tập trung ứng dụng mạnh mẽ CNTT, nhất là việc thành lập Trung tâm quản lý hành chính công của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp phép các dự án nhằm tránh sai sót; đẩy mạnh công tác phân cấp phân quyền nhất là ở cấp xã, huyện.

Về nhiệm vụ và phương hướng phát triển năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược; chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng thương hiệu cho nông phẩm; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là ưu tiên cho các vùng ven biển và miền Tây của tỉnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Nóng vấn đề thu chi ngân sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO