Vinamilk mua sữa cho nông dân Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày 18/12, tại UBND xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, nhà máy sữa Nghệ An thuộc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức ký hợp đồng mua sữa của các hộ nông dân nuôi bò sữa trên địa bàn.

Lễ ký kết với đại diện của các hộ chăn nuôi

Hiện nay, đàn bò sữa tại huyện Nghĩa Đàn có 170 con, thị xã Thái Hòa có 150 con. Tại lễ ký kết, ngoài nôi dung bao tiêu sữa tươi trong ngày của nông hộ, các bên tham gia đã đã thống nhất một số nội dung: tuyên truyền và hướng dẫn nông dân chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn chất lượng; ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn giống, phối giống bò; hỗ trợ những kiến thức về thú y, phòng dịch bệnh cho vật nuôi.

Giá thu mua sữa tươi nguyên liệu của Vinamilk năm 2016 cơ bản vẫn giữ nguyên như năm 2015. Vinamilk không giảm sản lượng thu mua và không giảm giá thu mua nếu chất lượng sữa đạt tất cả các chỉ tiêu yêu cầu.

Cao Sơn

(Đài TT-TH Thái Hòa)