Xuân Hinh: 'Chia hết tài sản cho con, giờ tôi tay trắng'

"Vua hài đất Bắc" tiết lộ anh giờ tay trắng vì đã chia hết tài sản cho con

Theo Zing