#xuất bản

17 kết quả

Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách vững vàng phát triển trong thời kỳ mới

Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách vững vàng phát triển trong thời kỳ mới

(Baonghean) - Vượt qua những khó khăn và thách thức, 65 năm qua, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 2017) đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền và lan tỏa các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. Chặng đường đó, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Xuất bản, In và Phát hành sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn có sự tiếp bước, vươn lên hoàn thành sứ mệnh.
Facebook đổi thuật toán làm khó các nhà xuất bản

Facebook đổi thuật toán làm khó các nhà xuất bản

Facebook cho biết họ có kế hoạch thực hiện thay đổi một loạt các thuật toán trên News Feed của người dùng. Theo đó các tờ báo xuất bản trên Facebook đang chứng kiến tỷ lệ lượng người dùng tiếp cận bài báo của họ giảm thê thảm.