#bàn giao

85 kết quả

Hướng dẫn công tác rà soát, bàn giao, tiếp nhận khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hướng dẫn công tác rà soát, bàn giao, tiếp nhận khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) -Chủ tịch UBND đơn vị hành chính mới phối hợp Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/1/2020.