Ban hành 74 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Ngày 18/3, HĐND thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tham dự có đồng chí Trần văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Toàn ảnh kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thị xã đã tổ chức được 15 kỳ họp, trong đó có 13 kỳ họp thường kỳ và 2 kỳ họp bất thường. Tại các kỳ họp các đại biểu đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Thông qua các kỳ họp, HĐND thị xã đã ban hành được 74 Nghị quyết có tính khả thi và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế thị xã có những chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có 28/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,8%; thu nhập bình quân đầu người 30,09 triệu đồng/người/năm; có 6/6 xã đạt chuẩn NTM và Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã đã tổ chức 5 phiên chất vấn thường lệ và 103 cuộc tiếp xúc cử tri, với 1.793 số lượng ý kiến cử tri; các ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu để giải trình và xử lý kịp thời.

Dịp này, có 2 cá nhân, 1 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 9 tập thể, 22 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011 - 2016.

                                                                             Hoàng Thủy

                                                                   Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa