Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm Bằng

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và 4 địa phương: TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò. 

Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đã phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020; đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của tỉnh...

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển, tổ chức, sắp xếp không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Mục tiêu phát triển của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng 

Theo Dự thảo, trong thời gian tới, định hướng phát triển trọng tâm của tỉnh gồm 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và KKT Đông Nam mở rộng. Mặt khác, tỉnh xác định có 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế ven biển phía Đông, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A), 5 lĩnh vực trụ cột phát triển và 6 trung tâm đô thị.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh cũng nêu rõ phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hạ tầng xã hội, quốc phòng - an ninh; phương án tổ chức không gian kinh tế - xã hội, các khu chức năng; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai...

Ảnh: Phạm Bằng
 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành đã cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải; nước sạch vệ sinh môi trường; không gian đô thị TP. Vinh, TX. Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn; hành lang kinh tế ven biển; vấn đề hợp tác quốc tế trong quan điểm phát triển của tỉnh; quy hoạch hạ tầng giao thông; bổ sung phương án lộ trình chuyển đổi số...

CHỈ RÕ HƯỚNG GIẢI QUYẾT BẤT LỢI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Dự thảo Quy hoạch tỉnh đã được UBND tỉnh, Hội đồng Quy hoạch tỉnh, các ngành, địa phương; 5 tỉnh và 18/19 bộ, ngành Trung ương cho ý kiến. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điều quan trọng của Quy hoạch tỉnh là sự nhìn nhận đầy đủ, trung thực về không gian, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ngoài việc khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thì quy hoạch tỉnh cũng cần tiếp cận theo hướng làm sao khắc phục được những bất lợi, biến bất lợi thành lợi thế để tỉnh phát triển. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích sâu các nội dung trong Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phân tích sâu về lựa chọn ưu tiên phát triển, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, trong điều kiện về nguồn lực hạn chế thì cần ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng trên 3 lĩnh vực: kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông trọng yếu như cảng nước sâu, cảng hàng không; hạ tầng số với hình thức thuê dịch vụ và hạ tầng năng lượng. Mặt khác, để có điều kiện thực hiện 8 ngành ưu tiên phát triển thì phải hình thành được hệ thống các KCN, CCN nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển; mở rộng KKT Đông Nam và định hướng phát triển KKT Cửa khẩu Thanh Thủy. 

Về ưu tiên phát triển hệ thống đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc định hướng phát triển 6 trung tâm đô thị trong dự thảo quy hoạch là vấn đề hoàn toàn đúng, nhưng cũng cần lựa chọn ưu tiên phát triển các đô thị động lực cho sự phát triển. Tỉnh thực hiện Quy hoạch tỉnh trong điều kiện hạn chế về nguồn lực và hạn chế về thời gian, vì vậy, cần phải tập trung lựa chọn ưu tiên cho TP. Vinh với mục tiêu là trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận việc chuẩn bị cho công tác lập Quy hoạch tỉnh của các cơ quan, đơn vị liên quan và đồng tình cách tiếp cận của Dự thảo Quy hoạch với việc bao quát chức năng, nhiệm vụ của bản quy hoạch. Mặt khác, Dự thảo Quy hoạch đã có những điểm nhấn về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, đô thị hóa...

Đồng tình với các quan điểm và tư duy phát triển được nêu trong Dự thảo Quy hoạch tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm rằng, bên cạnh việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của tỉnh thì Quy hoạch tỉnh cũng phải nêu ra được những điều bất lợi và cách giải quyết những bất lợi đó trong quá trình phát triển thời gian tới. 

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong việc lựa chọn ưu tiên phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng tình cao với cách tiếp cận không chọn một hoặc một vài lĩnh vực mà chọn từng vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị quy hoạch tỉnh cần đưa ra lời giải rõ ràng, dứt khoát về giải quyết những xung đột giữa không gian kinh tế và không gian hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh, Hội đồng Quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Tin mới

Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam; mức lương của Salah sau khi ký hợp đồng mới với Liverpool?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

(Baonghean.vn) - Ngày 2/7, thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đã có buổi tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại Chi bộ xóm Hợp Thái, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.
Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

(Baonghean.vn) - Thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ là những gì người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thể hiện trên thực tế, cũng như ngay trong Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.
Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Vô lăng là một trong những bộ phận cần thiết thuộc hệ thống lái xe ô tô. Tuy nhiên, một số tài xế đã gặp phải trường hợp vô lăng rung lắc khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc có thể bất cứ lúc nào khi nó đi về phía trước. Dưới đây là nguyên nhân cụ thể và tình trạng tay lái ô tô bất ổn định khi lăn bánh.
 Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

(Baonghean.vn) - Năm 2021, dù khó khăn bộn bề vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, song xã Hoà Sơn (Đô Lương) cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn kêu gọi được gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Trong sự nỗ lực chung ấy có vai trò, đóng góp không nhỏ của chị Thái Thị Nam Hoa, người hàng chục năm nay đã miệt mài "gieo hạt giống" đoàn kết vì cộng đồng, được nhiều người dân yêu mến gọi với cái tên "chị Hoa Mặt trận".
'Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu'

Phòng, chống tham nhũng 'Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu' - Bài 5: 'Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn'

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.
Chào tháng 7

Chào tháng Bảy!

(Baonghean.vn) - Ta cất lời chào tháng Bảy - khi nắng dát vàng lên ngọn cây trước ngõ, ánh lên dải màu dùng dằng như lời mời gọi chập chờn sang Thu mà cũng còn hoài niệm lắm sắc trời mùa Hạ.
Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Ngày 5/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13 -CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao công tác Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Đền Thánh Mẫu. Clip: Huy Thư

Khối có nhiều di tích nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn là một trong ít khối, xóm ở Nghệ An có nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia.
65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

(Baonghean.vn) - Chi hàng Kiến thiết Nghệ An (thành lập ngày 27/5/1957) là tiền thân của BIDV Nghệ An, đây là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất trong hệ thống Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Đến nay, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông mà còn gây bức xúc dư luận.
chuyển đổi số

Chuyển đổi số khi nào?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.
Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều trăn trở và tâm huyết, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái nhiều kết quả tích cực ở nội dung này.