Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm Bằng

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và 4 địa phương: TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò. 

Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đã phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020; đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của tỉnh...

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển, tổ chức, sắp xếp không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Mục tiêu phát triển của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng 

Theo Dự thảo, trong thời gian tới, định hướng phát triển trọng tâm của tỉnh gồm 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và KKT Đông Nam mở rộng. Mặt khác, tỉnh xác định có 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế ven biển phía Đông, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A), 5 lĩnh vực trụ cột phát triển và 6 trung tâm đô thị.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh cũng nêu rõ phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hạ tầng xã hội, quốc phòng - an ninh; phương án tổ chức không gian kinh tế - xã hội, các khu chức năng; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai...

Ảnh: Phạm Bằng
 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành đã cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải; nước sạch vệ sinh môi trường; không gian đô thị TP. Vinh, TX. Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn; hành lang kinh tế ven biển; vấn đề hợp tác quốc tế trong quan điểm phát triển của tỉnh; quy hoạch hạ tầng giao thông; bổ sung phương án lộ trình chuyển đổi số...

CHỈ RÕ HƯỚNG GIẢI QUYẾT BẤT LỢI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Dự thảo Quy hoạch tỉnh đã được UBND tỉnh, Hội đồng Quy hoạch tỉnh, các ngành, địa phương; 5 tỉnh và 18/19 bộ, ngành Trung ương cho ý kiến. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điều quan trọng của Quy hoạch tỉnh là sự nhìn nhận đầy đủ, trung thực về không gian, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ngoài việc khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thì quy hoạch tỉnh cũng cần tiếp cận theo hướng làm sao khắc phục được những bất lợi, biến bất lợi thành lợi thế để tỉnh phát triển. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích sâu các nội dung trong Dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phân tích sâu về lựa chọn ưu tiên phát triển, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, trong điều kiện về nguồn lực hạn chế thì cần ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng trên 3 lĩnh vực: kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông trọng yếu như cảng nước sâu, cảng hàng không; hạ tầng số với hình thức thuê dịch vụ và hạ tầng năng lượng. Mặt khác, để có điều kiện thực hiện 8 ngành ưu tiên phát triển thì phải hình thành được hệ thống các KCN, CCN nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển; mở rộng KKT Đông Nam và định hướng phát triển KKT Cửa khẩu Thanh Thủy. 

Về ưu tiên phát triển hệ thống đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc định hướng phát triển 6 trung tâm đô thị trong dự thảo quy hoạch là vấn đề hoàn toàn đúng, nhưng cũng cần lựa chọn ưu tiên phát triển các đô thị động lực cho sự phát triển. Tỉnh thực hiện Quy hoạch tỉnh trong điều kiện hạn chế về nguồn lực và hạn chế về thời gian, vì vậy, cần phải tập trung lựa chọn ưu tiên cho TP. Vinh với mục tiêu là trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận việc chuẩn bị cho công tác lập Quy hoạch tỉnh của các cơ quan, đơn vị liên quan và đồng tình cách tiếp cận của Dự thảo Quy hoạch với việc bao quát chức năng, nhiệm vụ của bản quy hoạch. Mặt khác, Dự thảo Quy hoạch đã có những điểm nhấn về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, đô thị hóa...

Đồng tình với các quan điểm và tư duy phát triển được nêu trong Dự thảo Quy hoạch tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm rằng, bên cạnh việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của tỉnh thì Quy hoạch tỉnh cũng phải nêu ra được những điều bất lợi và cách giải quyết những bất lợi đó trong quá trình phát triển thời gian tới. 

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong việc lựa chọn ưu tiên phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng tình cao với cách tiếp cận không chọn một hoặc một vài lĩnh vực mà chọn từng vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị quy hoạch tỉnh cần đưa ra lời giải rõ ràng, dứt khoát về giải quyết những xung đột giữa không gian kinh tế và không gian hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh, Hội đồng Quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Tin mới

Thủy điện Bản Vẽ

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 18/8, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn dẫn đầu đã đến thăm tặng quà cán bộ công nhân viên – người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Cùng đi có đồng chí Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Ý kiến

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 18/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để cho ý kiến về đề án "Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
V.League và những người cũ trở lại

V.League và những người cũ trở lại

(Baonghean.vn) - V.League 2022 sắp hết giai đoạn lượt đi đang cho thấy nhiều điểm mới khá thú vị và hy vọng. Điểm mới ấy là những “người cũ” của V.League trở lại một cách dồn dập, khẩn trương trong nhiều bối cảnh khác nhau, tạo ra nhiều sự kỳ vọng lẫn thất vọng rất đáng nói lúc này.
Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại cụm dân cư số 6A, đường Cao Thắng (khối 23, phường Hồng Sơn). Ảnh: An Quỳnh.

Ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy cộng đồng

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, sáng 18/8, 2 phường Hồng Sơn, Trung Đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và mô hình “điểm chữa cháy cộng đồng” tại cụm dân cư. “Từng nhà an toàn - từng khu, phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, đó là phương châm mà buổi lễ ra mắt hướng tới.
Nghệ An: Hơn 250 nghìn lượt cán bộ, hội viên thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp

Nghệ An: Hơn 250 nghìn lượt cán bộ, hội viên thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp

(Baonghean.vn) - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026” đã thu hút hơn 250 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia và đã có 24 giải cá nhân và 6 giải tập thể được trao.

Công nhân phân loại rác trước khi đưa lên xe nhập vào bãi rác tập trung tại Nghi Yên

Băn khoăn về phân loại rác tại nguồn

(Baonghean.vn) - Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2022, hộ gia đình và các cá nhân, tổ chức sẽ phải phân loại rác tại nguồn thành 2 loại rác thải sinh hoạt hữu cơ và rác thải sinh hoạt rắn trước khi đơn vị dịch vụ đến thu gom, nếu không sẽ bị xử phạt từ 500 ngàn đồng đến 2 tỷ đồng.
Học sinh TH School Vinh háo hức trong ngày đầu tiên tựu trường

Học sinh TH School Vinh háo hức trong ngày đầu tiên tựu trường

(Baonghean.vn) - Ngày 17/8, những học sinh đầu tiên của Trường TH School cơ sở Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã chính thức khoác lên mình bộ đồng phục mới, tới trường trong tâm thế háo hức và tràn đầy hy vọng. Đón chào các em là các thầy giáo, cô giáo và người đứng đầu nhà sáng lập TH School.
Điều tra, làm rõ vụ phá rừng ở Châu Cường

Điều tra, làm rõ vụ phá rừng ở Châu Cường

(Baonghean.vn) - Báo cáo lên Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả kiểm tra, xử lý thông tin Báo Nghệ An phản ánh vụ phá rừng tự nhiên tại xã Châu Cường, Huyện ủy Quỳ Hợp khẳng định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đang được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm!
Chàng trai lập website, fanpage để lan toả tiếng Nghệ

Chàng trai lập website, fanpage để lan toả tiếng Nghệ

(Baonghean.vn) - “Cái gầu thì bảo cái đài/Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi/Chộ tức là thấy mình ơ i/Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em ” - những câu thơ mà Nguyễn Bùi Vợi viết về thứ tiếng mà “Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn” ấy, là tiếng Nghệ thân yêu. Tiếng Nghệ của người xứ Nghệ, chân chất, đậm đà, sâu lắng, khiến nhiều người xa quê, dẫu chỉ nghe một câu hát, thoảng một lời chào, đã nhức lên trong lồng ngực những nhịp nhớ thương. Bởi thế, người Nghệ muôn phương đã vui biết bao nhiêu khi thoả nỗi nhớ tiếng quê, người quê, qua kênh “Tiếng Nghệ” trên các nền tảng mạng xã hội. Người sáng lập nên các kênh này là một người trẻ xứ Nghệ.
Tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An

Tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn) - Người dân ồ ạt vào rừng phòng hộ tự ý khai thác trắng lâm sản, rồi tự ý trồng cây nông nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ đã nhiều lần lập biên bản, đề nghị kiểm lâm xử phạt nhưng phía kiểm lâm cho rằng, không có chế tài xử lý. Trong khi đó, sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, có nhiều ý kiến cho rằng, có thể xử phạt được tình trạng này.
Tàu 67 “mắc cạn”

Tàu 67 “mắc cạn”

(Baonghean.vn) -  Năm 2014, để hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP (về sau sửa đổi, thay thế bằng Nghị định số 17/2018/NĐ-CP). Nghị định 67 ra đời đã mang đến một luồng gió mới cho chính sách phát triển kinh tế biển, nhất là hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản. Tuy nhiên đến nay hàng loạt con tàu 67 bị “mắc cạn”, ngư dân, chủ tàu vướng vào các khoản nợ khổng lồ không biết làm sao thoát ra được.
Nuôi lươn trong bể xi măng. Ảnh: Hồng Diện

Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng thu hơn 600 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Chỉ với tổng diện tích 132 m2 bể nuôi lươn không bùn nhưng với cách nuôi khoa học, độc lạ mỗi năm gia đình anh Ngô Sỹ Quân ở xóm 6, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu thu lãi hơn 600 triệu đồng từ bán lươn thương phẩm. Đây cũng là mô hình nuôi lươn không bùn thành công đầu tiên ở Quỳnh Đôi.
Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/8/2022, UBND tỉnh giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý toàn diện các vấn đề của dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.
Chuyện không riêng của Duy Mạnh

Chuyện không riêng của Duy Mạnh

(Baonghean.vn) - Trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 1-2022 giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc nhưng dư âm về những sai sót của trọng tài lẫn thái độ cầu thủ trong cuộc vẫn còn khá “nóng” trong dư luận gần xa.
Ngày này năm xưa

Ngày này năm xưa

(Baonghean.vn) - Nhớ về quá khứ - dù vui vẻ hạnh phúc hay buồn đau tuyệt vọng cũng luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều.