Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy, các đồng chí: Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Vinh.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến 1 điểm cầu cấp tỉnh và 21 điểm cầu huyện, thành, thị ủy và nhiều điểm cầu cấp cơ sở với hơn 4.100 đại biểu tham gia.

QUY ĐỊNH LỚN NHẤT, HOÀN THIỆN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Các quy định về xử lý kỷ luật Đảng là căn cứ, cơ sở, lằn ranh chuẩn mực cơ bản cho đảng viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; định hướng cơ bản để đảng viên hành động, nêu cao vai trò đi đầu, gương mẫu.

Đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt các nội dung các quy định, chuyên đề về xử lý kỷ luật Đảng. Ảnh: Thành Duy ảnh 2

Đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt các nội dung các quy định, chuyên đề về xử lý kỷ luật Đảng. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, các quy định này giúp cho tổ chức đảng, đảng viên soi vào để tự phê bình và phê bình, chủ động trong tự chấn chỉnh, tự uốn nắn bản thân để không vi phạm các quy định của Đảng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Các quy định này cũng đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu để cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý đảm bảo phương châm: Công minh, chính xác, kịp thời trong thi hành kỷ luật Đảng.

Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà cho biết: Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay về vấn đề kỷ luật Đảng.

Quy định gồm 4 Chương, 58 Điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành).

Nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Quy định 69 đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân; và ngược lại, khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Quy định này thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà quán triệt nội dung Quy định 69, đặc biệt là các điểm mới trong Quy định tập trung ở 3 nội dung chính: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hoàng Văn Trà quán triệt chuyên đề về trách nhiệm của cấp ủy và các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 4/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy ảnh 5

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 4/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 4/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 -2025.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đối với công tác giám sát thường xuyên; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát hiện; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục; xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy định số 69 của Bộ Chính trị, Đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như việc quán triệt các nội dung này; qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn các tổ chức đảng được quán triệt đầy đủ, toàn diện các văn bản từ Trung ương đến địa phương để quyết tâm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt công tác kỷ luật trong Đảng theo các quy định mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá cao sự nghiêm túc, tập trung lắng nghe và tiếp thu các nội dung của các đại biểu dự ở tất cả các điểm cầu, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông hy vọng cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp sẽ lĩnh hội, cập nhật, tiếp thu được nhiều kiến thức, thông tin để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian tới.

Dẫn lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng”, cũng như nhận định về những nguyên nhân dẫn đến bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra tại Hội nghị Tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động kiểm tra, giám sát; trước hết đề cao ý thức tự kiểm soát của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy ảnh 7

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức đảng phải được đặc biệt chú trọng, đề cao vai trò của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu; nếu tập thể lãnh đạo, người đứng đầu mà quan tâm thì công tác kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện tốt hơn; ngược lại nếu người đứng đầu hay cả một tập thể lãnh đạo coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát thậm chí can thiệp trái nguyên tắc, sai quy định thì hoạt động kiểm tra, giám sát rất dễ trở thành hình thức, chiếu lệ, vô hình, thậm chí còn bao che cho những vi phạm và tồn tại.

Do đó, để tiếp thu, lĩnh hội và cụ thể hóa các nội dung văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của Đảng, của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời cần phải nghiên cứu kỹ, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định trong thực tiễn công tác ở đơn vị, cơ sở mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng lưu ý, Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức ngay sau hội nghị này cần thực hiện nghiêm túc, thực hiện các nội dung đề ra, đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính - Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 8

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính - Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sau hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề đã được nghiên cứu, học tập, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các huyện, thành, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm tra thật tốt; từ đó tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa, tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị một cách thường xuyên.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...