'Báo chí phải phản bác những nội dung gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết'

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Quang Huy nhấn mạnh nhiệm vụ báo chí là thông tin bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng và phát động hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ 2, năm 2017. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng và phát động hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ 2, năm 2017. Ảnh: Hoài Thu

Sáng 20/6, tại thành phố Vinh diễn ra Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017) và phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng lần thứ 2, năm 2017. Tham dự lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng, đồng thời phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa Liềm vàng lần thứ 2, năm 2017. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Huy. Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

...Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) và phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng, lần thứ 2, năm 2017, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà và đại biểu các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất !

Cách đây 92 năm, báo “Thanh niên” do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, báo chí cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.

Báo chí là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ lợi ích của dân tộc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Tăng cường truyền thông về những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, biểu dương người tốt việc tốt gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, góp phần tạo đồng thuận, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Năm 2016 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các loại hình báo chí tỉnh nhà tiếp tục phát triển lớn mạnh về mọi mặt.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 700 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên hoạt động trong 48 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn trực tiếp tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Các thông tin đã được cập nhật kịp thời đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, từ đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, tăng số lượng các chuyên trang, chuyên mục, nhiều bài viết, phóng sự có chất lượng, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt trên các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo”… Qua đó, phát hiện, động viên, cổ vũ kịp thời các điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực,... góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỹ năng tốt, nghiệp vụ tinh thông, sáng tác những tác phẩm báo chí có tính định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, xứng đáng với sự yêu mến tin cậy của nhân dân trong tỉnh. Năm 2016 có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi Giải báo chí quốc gia và các kỳ Liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc. Tiêu biểu như nhóm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An 1 giải A, 1 giải C Giải báo chí quốc gia năm 2016; nhóm phóng viên Báo Nghệ An đạt 1 giải B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa Liềm vàng lần thứ nhất, 1 giải C - Giải báo chí Quốc gia năm 2016. Nhiều tập thể, cá nhân đạt các giải thưởng cao quý khác của Trung ương, của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, cá nhân những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua!

Kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà đang tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nghệ An chúng ta đã có nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực: kinh tế có bước tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng -an ninh được củng cố và giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Tuy vậy, trên bình diện chung, Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; bên cạnh đó các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn,... Do đó đòi hỏi cần phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong sự nghiệp chung đó, có trách nhiệm to lớn của các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà. Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thời gian tới, tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển báo chí, nhất là Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) về Đề án quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Nhiệm vụ thứ hai, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình; phấn đấu để toàn bộ nội dung thông tin trên hệ thống báo chí của tỉnh có tính thời sự cao, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin luôn mở rộng, phát triển của nhân dân; tác động tích cực và có hiệu quả vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, góp phần cổ vũ sức mạnh toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời tích cực, chủ động thông tin bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội. Kiên quyết lên án, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng đúng đắn, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm vụ thứ ba, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải thường xuyên rèn luyện, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắng định bản lĩnh chính trị của người làm báo trên quê hương Bác Hồ kính yêu; mỗi nhà báo là một chiến sỹ trên trận tuyến tư tưởng - văn hóa, do vậy cần tăng cường bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn đời sống để thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực nêu gương “người tốt, việc tốt”, phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải Búa Liềm vàng là Giải báo chí toàn quốc về đề tài xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động lần đầu tiên nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2016), từ đó trở thành Giải báo chí hằng năm dành cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Việc tổ chức Giải báo chí thường niên hằng năm về đề tài xây dựng Đảng là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Giải được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực để các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ để tìm tòi, phát hiện những chủ đề hay, những nhân tố điển hình về xây dựng Đảng để cho ra đời những bài báo, tác phẩm có chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tổng kết Giải Búa Liềm vàng lần thứ nhất, năm 2016, Nghệ An là tỉnh được Trung ương đánh giá cao về công tác tổ chức hưởng ứng, là đơn vị đứng đầu trong tốp đầu về thành tích. Chủ đề Giải Búa Liềm vàng năm nay tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo tổ chức hưởng ứng tham gia Giải. Tại lễ kỷ niệm long trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chính thức phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải búa liềm vàng năm 2017 trong toàn tỉnh. Tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thứ 4, đó là cần phối hợp với các cơ quan liên quan, tích cực hưởng ứng tham gia. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng của chúng ta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đội ngũ những người làm công tác báo chí của tỉnh tiếp tục gặt hái đạt được nhiều thắng lợi trên mặt trận tư tưởng văn hoá, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà!

P.V

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.