#bảo hiểm y tế

252 kết quả

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Những điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm y tế

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Những điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) -Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 75).

Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

(Baonghean.vn) -BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ (Nghị định số 75).

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tốt chế độ, chính sách Bảo hiểm y tế cho người tham gia

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tốt chế độ, chính sách Bảo hiểm y tế cho người tham gia

(Baonghean.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, công tác thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước và luôn hoàn thành chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm 2023, BHXH Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

(Baonghean.vn) - Với trọng trách được Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt.

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu học sinh, sinh viên sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt khám, chữa bệnh; tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của nhóm học sinh, sinh viên bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.

Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế

Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) -BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2853/BHXH-TTKT gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.

Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng mở rộng

Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng mở rộng

(Baonghean.vn) -Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Việc thực hiện bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.

Người đang hưởng Bảo hiểm xã hội hằng tháng cập nhật thông tin theo căn cước công dân khi đi khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế

Người đang hưởng Bảo hiểm xã hội hằng tháng cập nhật thông tin theo căn cước công dân khi đi khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2754/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng Bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân.

Đến năm 2025, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 45%, trên 95% dân số tham gia Bảo hiểm y tế

Đến năm 2025, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 45%, trên 95% dân số tham gia Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 673-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.