Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng

(Baonghean.vn) - Dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan điểm, công tác này phải vừa có chiến lược, tổng thể, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng.
Chiều 16/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Hàm vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thành Duy.
Giảm 9 đơn vị sự nghiệp

Năm 2018, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức đã tham mưu thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình đề ra. Theo đó, ngành đã tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đạt được nhiều kết quả, tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ngành tổ chức đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai chỉ đạo và thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện sắp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, có 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; 430/480 đơn vị cấp xã triển khai mô hình một văn phòng dùng chung cấp xã; giảm 9 đơn vị sự nghiệp. 

Về tinh giản biên chế, tính từ năm 2015 đến nay, Nghệ An đã giảm được 6.643 biên chế, đạt 8,09%, trong đó công chức giảm 184 so với 3.799 được giao 2015, đạt 4,84%; viên chức giảm 6.459 so với 62.253 được giao năm 2015, đạt 10,37% (có 2.115 biên chế giảm theo Nghị quyết 39 và 4.344 chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên). 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.565 tổ chức cơ sở đảng, gồm 818 đảng bộ cơ sở, 747 chi bộ cơ sở; kết nạp được 5.244 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 190.579 đảng viên;…

Thận trọng, cân nhắc kỹ phương án trong sáp nhập đơn vị hành chính

Phát biểu tại hội nghị, đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá đây là việc làm thường niên và đã có sự tiến bộ, trước hết là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu. 

Đề cập đến Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh biểu dương Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương đã triển khai bài bản, nghiêm túc, có ý chí tiến công cao và việc triển khai đến nay cơ bản đáp ứng được tiến độ. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đối với việc tổ chức thực hiện, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm của Trung ương là những việc  thẩm quyền cấp nào thì cấp đó thực hiện. Những việc không thuộc thẩm quyền thì làm đề án, đề xuất, cấp trên có trách nhiệm xem xét, trả lời, hướng dẫn thực hiện. 

Cụ thể, tỉnh đã thành lập 3 hội đồng để thẩm định các đề án và sau khi được các hội đồng thẩm định, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và đã có chủ trương, quan điểm cụ thể. 

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Những đề án nào đã đủ hết các điều kiện tức là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương, các hội đồng chuyên môn đánh giá đáp ứng được thì triển khai với tinh thần làm ngay song đảm bảo vừa chắc chắn, vừa chất lượng. 

“Sản phẩm cuối cùng, tổ chức mới, bộ máy mới sau sắp xếp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn và phải đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đề nghị quá trình thực hiện phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch đội ngũ cán bộ đã có và nếu tuyển dụng thì phải tuyển dụng cán bộ chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Thanh Chương - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đề cập đến nội dung đang được các địa phương hết sức quan tâm là sáp nhập các đơn vị hành chính. Cụ thể đối với chủ trương sáp nhập xóm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nên thực hiện ngay và tiến tới gắn cơ chế khoán phụ cấp.
Đối với sáp nhập xã, đánh giá phức tạp hơn, thì cần thực hiện theo quy định, song phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố truyền thống văn hóa, lịch sử. 

Trước mắt, theo Nghị quyết số 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì giai đoạn từ nay đến năm 2021, dự kiến toàn tỉnh có 22 đơn vị cấp xã sẽ tiến hành sáp nhập vì chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Với các đơn vị này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sẽ xem xét từng trường hợp, nghiên cứu, tính toán cụ thể từng phương án.  

Dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm, công tác này phải vừa có chiến lược, tổng thể, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng. 

Trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các đơn vị. Ảnh: Thành Duy
Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cấp ủy các cấp phải thực hiện tốt Quy định 105 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Đặc biệt, để thực hiện tốt được Quy định này, thì vai trò của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công tâm để giúp ban chấp hành, Ban Thường vụ  cấp ủy đánh giá đúng cán bộ trên các mặt năng lực, phẩm chất, uy tín.

“Lựa chọn đúng đắn tạo ra đồng thuận của tổ chức, trong cộng đồng, qua đó có sự ủng hộ lẫn nhau trong tổ chức, quần chúng với các lãnh đạo được bổ nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ để vừa rèn luyện, đào tạo cán bộ, vừa giúp cơ sở nâng cao chất lượng hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ 4 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá các nghị quyết, chủ trương của cấp trên, của cấp huyện. Thường trực Tỉnh ủy sẽ ưu tiên kiểm tra thực hiện các chương trình, đề án đại hội của các địa phương, đơn vị; đồng thời sắp tới có chỉ thị của Trung ương về đại hội đảng các cấp, các cấp ủy trực thuộc cần nghiên cứu kỹ để triển khai.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Ảnh: Thành Duy
Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Thanh Chương - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Phòng, Ban Tổ chức của 6 Đảng ủy trực thuộc gồm: Nam Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ, Cửa Lò và Khối Các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2018. 

Tin liên quan

Ban Tổ chức Trung ương: Đã giảm được 172 lãnh đạo cấp sở trong cả nước

Ban Tổ chức Trung ương: Đã giảm được 172 lãnh đạo cấp sở trong cả nước

(Baonghean.vn) - Chiều 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và quý IV/2018, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các tin khác