Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân Thứ trưởng

Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.
Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung. Ảnh: tienphong.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ KH&ĐT) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Như vậy, Bộ KH&ĐT có 5 Thứ trưởng: Vũ Đại Thắng, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Quang Mạnh, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Đức Trung.

vietnamnet.vn