#Bổ nhiệm

475 kết quả

Công tác cán bộ: Chuyện lên, xuống

Công tác cán bộ: Chuyện lên, xuống

(Baonghean.vn) - Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy như vậy. Trong tiến trình đổi mới, đội ngũ cán bộ của ta từng bước trưởng thành về nhiều mặt, song chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và còn nhiều hạn chế đáng lo ngại.
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.