Bức tranh tuyệt đẹp của miền biên viễn Mường Lống

(Baonghean.vn) - Một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh sắc, con người trên rẻo cao Mường Lống (Kỳ Sơn). Qua ống kính tất cả hiện lên vừa kỳ bí hoang sơ lại vừa hồn nhiên trong sáng.

 Nguyễn - Lâm