#cấm đường

11 kết quả

Nghệ An cấm xe tải trên một số tuyến đường

Nghệ An cấm xe tải trên một số tuyến đường

(Baonghean.vn) - Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 10/2016/ QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định về tuyên đường, thời gian hạn chế lưu thông các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.