Công khai QSD đất các bên liên quan trong vụ tranh chấp đất đai ở xóm Long Thành

(Baonghean) - Trước sự việc tranh chấp đất đai xảy ra ở xóm Long Thành, xã Tam Hợp, ngày 2/8/2019, UBND huyện Quỳ Hợp đã làm rõ và công khai quyền sử dụng đất của các bên liên quan; đồng thời có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân...

Làm rõ các quyền sử dụng đất

Thông tin với Báo Nghệ An, đại diện của UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: Lâm trường Đồng Hợp thuộc Liên hiệp lâm công nghiệp Sông Hiếu (nay là Công ty TNHH MTV LNN Sông Hiếu). Liên hiệp lâm công nghiệp Sông Hiếu được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 08/03/1965 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1989, Bộ Lâm nghiệp giao đất cho Liên hiệp lâm nông nghiệp Sông Hiếu tại Quyết định số 104LN/KL ngày 03/3/1989; trong đó Lâm trường Đồng Hợp là 10.144 ha. Năm 2003, Lâm trường Đồng Hợp được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại Quyết định số 694/QĐ-UBND.ĐC ngày 29/8/2003; trong đó tại xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) là 728,0 ha.

Công khai QSD đất các bên liên quan trong vụ tranh chấp đất đai ở xóm Long Thành ảnh 1
Khu đất có tranh chấp trong ngày 2/8/2019. Ảnh: Nhật Lân

Quá trình sử dụng đất (tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận QSD đất), Lâm trường Đồng Hợp đã 5 lần chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, thực hiện trả đất về cho địa phương quản lý. Trong đó, tổng diện tích trên địa bàn xã Tam Hợp được trả về là 382,96 ha, cụ thể:

Quyết định số 456/QĐ-UBND.ĐC ngày 10/6/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại các xã Tam Hợp và Đồng Hợp với tổng diện tích 83,10 ha; trong đó tại xã Tam Hợp là 37,37 ha.

Quyết định số 212/QĐ-UBND.ĐC ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại các xã: Châu Lộc, Yên Hợp, Tam Hợp, Đồng Hợp, Thọ Hợp, Châu Cường, Châu Hồng, Châu Thái, Châu Lý và xã Châu Thành với tổng diện tích là 1.488,87 ha, trong đó tại xã Tam Hợp là: 67,77 ha.

Quyết định số 21/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại các xã: Châu Lộc, Tam Hợp, Đồng Hợp, Yên Hợp, Châu Cường, Châu Thành, Châu Thái, Châu Lý và Thọ Hợp với tổng diện tích là 310,75 ha; trong đó tại xã Tam Hợp là 2,55 ha đất chưa sử dụng (đất quy hoạch rừng sản xuất).

Quyết định số 203/QĐ-UBND.ĐC ngày 21/4/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại các xã: Châu Lộc, Tam Hợp, Yên Hợp, Đồng Hợp với tổng diện tích thu hồi là 618,06 ha; trong đó tại xã Tam Hợp là 207,98 ha.

Quyết định số 375/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại các xã Tam Hợp, Đồng Hợp với tổng diện tích 71,16 ha; trong đó tại xã Tam Hợp là 67,29 ha.

Hiện nay đất Lâm trường Đồng Hợp trên địa bàn xã Tam Hợp còn lại là 328,46 ha.

Văn bản của UBND huyện Quỳ Hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân xóm Long Thành.
Văn bản của UBND huyện Quỳ Hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân xóm Long Thành.

Tính bình quân, mỗi hộ dân xóm Long Thành hiện đang sử dụng 1,05 ha. So sánh với các xóm trên cùng địa bàn xã Tam Hợp (bình quân 0,52ha)  thì các hộ dân ở xóm Long Thành hiện đang quản lý sử dụng đất với diện tích lớn hơn mức bình quân chung trên địa bàn toàn xã.

Về việc quản lý, sử dụng đất của người dân xóm Long Thành, qua kiểm tra, UBND huyện Quỳ Hợp thông tin: Xóm Long Thành thành lập năm 2001, trên cơ sở sát nhập 2 xóm Rộc Vó và xóm Vắng. Hiện nay xóm Long Thành có 166 hộ/753 khẩu; đang sử dụng quỹ đất có tổng diện tích 174,90 ha (trong đó 49,22 ha đất ở và đất vườn; 125,68 ha  đất sản xuất nông nghiệp). Tính bình quân, mỗi hộ dân xóm Long Thành hiện đang sử dụng 1,05 ha (bao gồm đất ở, đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp).

Bên cạnh đó, cũng ở xóm Long Thành, có 97 hộ nhận giao khoán với lâm trường Đồng Hợp với tổng diện tích nhận khoán là 140 ha để trồng rừng nguyên liệu. Nếu so sánh với các xóm trên cùng địa bàn xã Tam Hợp, ví dụ với xóm Hợp Thành, bình quân mỗi hộ dân quản lý, sử dụng bình quân 0,52 ha; thì các hộ dân ở xóm Long Thành hiện đang quản lý sử dụng đất với diện tích lớn hơn mức bình quân chung trên địa bàn toàn xã.

Thời gian qua, UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã tiếp tục giao phòng chuyên môn tập hợp hồ sơ, tài liệu để xác định lại vị trí, chủ sử dụng, quản lý khu vực đất có tranh chấp tại xóm Long Thành. Theo đó, khu vực đất này được xác định là lô d7 và d8, khoảnh 5, tiểu khu 278, nhà nước đã giao quyền quản lý, sử dụng đất cho Lâm trường Đồng Hợp; và được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành  X327472 với diện tích 728,0 ha, theo Quyết định số 694/QĐ-UB.ĐC.

Công khai QSD đất các bên liên quan trong vụ tranh chấp đất đai ở xóm Long Thành ảnh 3
Ông Vi Thanh Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp giải thích, vận động người dân xóm Long Thành trong buổi sáng ngày 2/8/2019. Ảnh: Nhật Lân

Vào các năm 2010 – 2011, Lâm trường Đồng Hợp đã ký Hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất theo chu kỳ với ông Hà Văn Ngoãn tại các hợp đồng: số 67/HĐ.LDTR, số 24/HĐ.LDTR. Ngày 26/7/2017, ông Hà Văn Ngoãn có ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Cảnh tiếp tục sử dụng khu vực đất trên tại Biên bản thỏa thuận số 01PL/HĐ-LD-TR (có ký kết 3 bên, gồm: ông Hà Văn Ngoãn – ông Nguyễn Tiến Cảnh – Lâm trường Đồng Hợp).

Ngày 18/01/2019, ông Nguyễn Tiến Cảnh có đơn xin khai thác trồng rừng liên doanh góp vốn 49/51 trồng năm 2010 và thanh lý hợp đồng vào ngày 15/5/2019 với Lâm trường Đồng Hợp (có Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 15/5/2019). Sau khi thu hoạch keo, ông Nguyễn Tiến Cảnh không tiếp tục hợp đồng liên doanh trồng rừng với Lâm trường Đồng Hợp mà tự ý thuê người, cùng trồng, nhân dân trồng giúp trồng keo trên đất của Lâm trường Đồng Hợp. Vì vậy mới dẫn đến xô xát vào ngày 02/8/2019.

UBND huyện Quỳ Hợp cũng khẳng định, qua kiểm tra, xác định hiện trạng khu vực đất có tranh chấp không nằm trong phần đất mà UBND tỉnh thu hồi đất của Lâm trường Đồng Hợp, giao về cho UBND huyện Quỳ Hợp quản lý theo Quyết định số 212/QĐ-UBND.ĐC ngày 24/8/2012.

Sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại

Tìm hiểu được biết, sau khi vụ việc tranh chấp đất đai ngày 2/8 xẩy ra, đến ngày 14/8, đại diện của xóm Long Thành là Xóm trưởng Hồ Văn Kiệm có văn bản báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của người dân gửi lên Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.

Công khai QSD đất các bên liên quan trong vụ tranh chấp đất đai ở xóm Long Thành ảnh 4
Nhà văn hóa xóm Long Thành trong ngày UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức cuộc đối thoại ngày 12/8. Ảnh: Nhật Lân

Trao đổi về nội dung này, người đại diện của UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, lãnh đạo huyện đã tiếp nhận báo cáo của Xóm trưởng xóm Long Thành. Tại báo cáo có nêu ra 6 kiến nghị gồm các nội dung: Nhân dân đã khai hoang, phục hóa đất và ở từ năm 1981 đến nay. Vậy nhưng tại sao UBND xã Tam Hợp và UBND huyện Quỳ Hợp lại xác nhận hồ sơ để cấp đất cho Lâm trường Đồng Hợp tại khu vực xóm Long Thành nói riêng và xã Tam Hợp nói chung, để được UBND tỉnh phê duyệt mà không thông báo đến nhân dân? Đề nghị kiểm tra hồ sơ cấp đất cho Lâm trường Đồng Hợp có đúng trình tự theo Luật Đất đai 2003 hay không? Đề nghị cung cấp bản đồ chi tiết thu hồi đất của Lâm trường Đồng Hợp giao cho nhân dân xóm Long Thành.

Tại sao các hộ dân thuộc đối tượng cấp đất theo Quyết định 212 chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất? Tại sao có sự chậm trễ trong thực hiện Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh? Đề nghị UBND huyện thu hồi 6,7ha  đất xã Nghĩa Hưng đang xâm canh ở xóm Long Thành. Đề nghị chỉ đạo Lâm trường Đồng Hợp thực hiện các hợp đồng tròng rừng nguyên liệu trên địa bàn xóm Long Thành vì đã quá hạn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của lâm trường trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất của nhà nước theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 0/12/2011.

Văn bản của UBND huyện Quỳ Hợp với các thông tin về quyền sử dụng đất các bên liên quan.
Văn bản của UBND huyện Quỳ Hợp với các thông tin về quyền sử dụng đất các bên liên quan.

Xem xét các nội dung kiến nghị thì có liên quan đến nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai của các thời kỳ trước. Vì vậy, cần phải tập hợp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu để làm rõ các nội dung kiến nghị. Ngày 27/8/2019, UBND huyện Quỳ Hợp đã hoàn thành nội dung này và đã có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân xóm Long Thành. Không chỉ vậy, tới đây lãnh đạo UBND huyện sẽ tiếp tục đối thoại với đại diện của người dân, đồng thời, sẽ công khai thông tin với các cơ quan báo chí.

“Vụ việc tranh chấp đất đai ngày 2/8/2019 ở xóm Long Thành cũng đang được một số cơ quan báo chí quan tâm tìm hiểu. Vì vậy, bên cạnh việc trả lời kiến nghị, tổ chức đối thoại với người dân, UBND huyện Quỳ Hợp sẽ công khai các nội dung liên quan để các cơ quan báo chí nắm bắt đầy đủ…”

Đại diện UBND huyện Quỳ Hợp

Tin mới

Tản văn: Đi qua mùa cỏ khô

Tản văn hay: Đi qua mùa cỏ khô

(Baonghean.vn) -  “Đi qua mùa cỏ khô” viết về mùa cỏ khô, nhưng cũng là về chính con người. Giống như cỏ khô, đời người có lúc cũng khô cằn, héo úa. Nhưng chỉ cần cơ hội, con người sẽ vươn lên, giống như đốm than gặp phải cơn gió thổi qua, sẽ trở nên bùng cháy dữ dội. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng; Phan Văn Đức chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 1/12.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định là vì lợi ích quốc gia, lợi ích người dân, hình ảnh đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt mới đạt kết quả cao.
BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

(Baonghean.vn) -Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa mới đặt mục tiêu sẽ đưa đội tuyển Quốc gia dự World Cup 2030. Đây là mục tiêu khó, nhưng Bình luận viên Quang Tùng vẫn tỏ ra đầy lạc quan. Những phân tích của bình luận viên này sẽ cho khán giả nhìn rõ hơn về khả năng đó của đội tuyển.
Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

(Baonghean) - Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt động vật trên địa bàn tỉnh tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để chủ động nguồn cung, các trang trại, hộ chăn nuôi đang tích cực tái đàn, chăm sóc gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Những giải pháp ‘vàng’ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

(Baonghean.vn) - Xác định nguồn nhân lực là nền tảng tiên quyết cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đơn vị, thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực y tế vừa hồng vừa chuyên.
Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại hội trường xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.