Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 16 đồng chí.
Sáng 9/6, Đảng bộ xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên) tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Hưng Nghĩa được hợp nhất từ 2 Đảng bộ xã Hưng Tiến và Hưng Thắng theo Quyết định số 2365-QĐ/HU ngày 5/2/2020 của Huyện ủy Hưng Nguyên. Hiện đảng bộ xã có tổng 423 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ.

Nhiệm kỳ qua (2015 – 2020), Đảng ủy, Đảng bộ 2 xã cũ Hưng Tiến và Hưng Thắng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên để cụ thể hóa vào điều kiện của địa phương.

Đồng chí Trần Xuân Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nghĩa, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó, Đảng ủy, Đảng bộ quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; phát huy vai trò hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phát huy dân chủ, sự đồng thuận cao trong nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Đảng bộ xã Hưng Nghĩa sau sáp nhập cũng đã khẩn trương ổn định tư tưởng, tổ chức, đoàn kết lãnh đạo để tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8.9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng; dịch vụ - thương mại tăng từ 31,0% năm 2015 tăng lên 43,9% năm 2019. Thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Xã Hưng Nghĩa đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó giáo dục ở cả 3 cấp học đều giữ vững thành tích trường chuẩn Quốc gia. Đời sống văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng; quan tâm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Nghĩa đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi cũng định hướng một số nội dung để đại hội thảo luận và tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, hàng hóa; gắn khai thác các lợi thế để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời với đó, địa phương cũng cần tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022 và đạt NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ. Chăm lo toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội.

Song song với đó, Đảng bộ xã cần Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp khối đoàn kết toàn dân vì mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Các đại biểu thống nhất các nội dung tại Đại hội Đảng bộ xã Hưng Nghĩa. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nghĩa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nghĩa, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 16 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nghĩa, nhiệm kỳ 2020 – 2025: