Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Trung Sơn (Đô Lương) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao...; tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa xã Trung Sơn tiếp tục phát triển toàn diện.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Sơn (Đô Lương). Ảnh: Ngọc Phương

Trong 2 ngày (17 và 18/5), Đảng bộ xã Trung Sơn (Đô Lương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo Chính trị trình tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Vương Thị Quý - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Ngọc Phương

Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 226 tỷ đồng. Tỷ trọng Nông - Lâm - Thủy sản từ 30,5% năm 2015 giảm xuống còn 23,7% năm 2020. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản từ 26,1% năm 2015 tăng lên 27,5% năm 2020.

Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã huy động gần 76,5 tỷ đồng để xây dựng 16 công trình và hạng mục công trình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng, tăng 9,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Mô hình trồng bí xanh của anh Nguyễn Phùng Khởi ở xóm 3, xã Trung Sơn (Đô Lương); 1 năm trồng 3 vụ, cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Anh

Về phát triển văn hóa - xã hội, trong 5 năm qua có 76 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng; 198 em đạt học sinh giỏi các cấp. Trường tiểu học giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường THCS đạt tiên tiến, trường mầm non đang tập trung xây dựng để đạt chuẩn vào năm 2020. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến năm 2019 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81%, 4/4 xóm đạt khu dân cư văn hóa, xã được huyện công nhận xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn...

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng. Đến năm 2019, toàn xã có gần 42% lao động qua đào tạo, 94% lao động có việc làm thường xuyên. Hàng năm xây dựng Quỹ Vì người nghèo vượt trên 150%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,2% năm 2015 xuống còn 2,7% năm 2020. Quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vững.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ được đổi mới. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định sáp nhập 8 chi bộ khu dân cư thành 4 chi bộ. Cử 46 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Giới thiệu 26 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng, đề nghị kết nạp 15 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 309 đồng chí. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh. Xây dựng 47 mô hình "Dân vận khéo". Kiểm tra, giám sát 65 cuộc, xử lý kỷ luật 8 đồng chí.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo xã Trung Sơn ngày càng phát triển.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội.Ảnh: Ngọc Phương
Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025,  Đảng bộ xã Trung Sơn đề ra mục tổng quát: 
Chọn 4 khâu đột phá để phát triển kinh tế, đó là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn gắn với du lịch trải nghiệm, chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 326 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người đạt 56,5 triệu đồng/năm. Tổng giá trị cây có hạt đạt 3.000 tấn/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 90.000 con. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm 57 tỷ đồng; thu ngân sách 9,5 tỷ đồng. Đến năm 2022 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao...
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Phương

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVI gồm 14 đồng chí. Bầu 5 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025.