Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An quán triệt chuyên đề đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế

(Baonghean.vn) - Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh nắm vững và hiểu sâu sắc hơn nội dung đổi mới thể chế kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị ở nước ta.

Sáng 18/7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề  “Đổi mới kinh tế đồng bộ thể chế kinh tế với đổi mới thể chế chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; BTV các đoàn thể Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, báo cáo viên cơ sở; các đồng chí bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan  tỉnh Chu Bá Long nhấn mạnh: Hội nghị nhằm giúp các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh nắm vững và hiểu sâu sắc hơn nội dung đổi mới thể chế kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị trong quá trình đổi mới ở nước ta.  

“Hội nghị chuyên đề, diễn ra trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được xem là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng – nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề: “Đổi mới kinh tế đồng bộ thể chế kinh tế với đổi mới thể chế chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Qua chuyên đề này nhằm giúp các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm về đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Chủ trương của Đảng ta trong thực hiện vấn đề này trong quá trình đổi mới đất nước. Sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị đã đem lại bước chuyển biến tích cực đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước gắn với những thành tựu nổi bật.

Đồng thời, giúp các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh nhận thức rõ việc vận dụng và xử lý mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị của chúng ta còn có nhiều điểm cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng – nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lên báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đổi mới là cả một quá trình lâu dài và phức tạp do thực tiễn luôn vận động và thay đổi. Đường lối đổi mới và định hướng đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị của Đảng cần phải khẳng định là đúng đắn, tuy nhiên vấn đề đặt ra là hiệu quả của việc thực thi đường lối đó trên từng giai đoạn cụ thể, trong từng cách làm cụ thể, của từng mối quan hệ cụ thể.

Do vậy, cần tiếp tục nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đây cũng là thực chất, yêu cầu, nội dung của một trong tám mối quan hệ lớn trong thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta mà Đảng ta đã đề ra cần giải quyết đúng đắn.

Tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 

Tại hội nghị, thay mặt BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Chu Bá Long triển khai một số nội dung trước Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Khối diễn ra từ chiều ngày 22 đến hết ngày 23 tháng 7 năm 2020. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho 64 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ về dự.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, quan tâm bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng; Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi vào Đại hội Đảng.

Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Sau đại hội, các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả, thành công của Đại hội, trong đó tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XX; Tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XX. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết và các chương trình công tác…