#đảng viên

338 kết quả

Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, đặc biệt

Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, đặc biệt

(Baonghean.vn)-  Để tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, chi bộ đông đảng viên thực hiện việc sinh hoạt đảng theo Điều lệ, ngày 27/12/2022, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến.
Không còn khái niệm 'hạ cánh an toàn'

Không còn khái niệm 'hạ cánh an toàn'

Việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những cán bộ vướng vào tham nhũng, tiêu cực, không còn khái niệm "hạ cánh an toàn".
Công đoàn Nghi Lộc tích cực tham gia công tác phát triển Đảng khối doanh nghiệp

Nỗ lực phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp

(Baonghean.vn)-  Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Công đoàn các cấp ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.