Đẩy nhanh tiến độ triển khai chính sách nhà ở cho người có công

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu có cuộc làm việc về tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Xây dựng.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số hộ có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ về nhà ở là 26.846 hộ (trong đó có 13.784 hộ xây dựng mới nhà ở và 13.098 hộ sửa chữa nhà ở), tổng kinh phí ngân sách cần có để hỗ trợ gần 815 tỷ đồng.

Đến nay, số nhà đã hoàn thành việc xây dựng là 14.646 căn, đạt tỷ lệ 54,56%. Trong đó, xây mới là 7.882 căn; sửa chữa cải tạo 6.764 căn. Số nhà đang xây dựng là 3.888 căn (14,48%), trong đó xây mới 2.130 căn; sửa chữa cải tạo 1.758 căn. Số vốn đã được cấp hơn 773 tỷ đồng. Số tiền đã giải ngân hỗ trợ cho các đối tượng 269 tỷ 758 triệu đồng đạt 34,89%.

Số còn lại theo Đề án chưa được triển khai xây dựng là 8.312 căn, chiếm 30,96%, trong đó xây mới là 3.736 căn; sửa chữa, cải tạo 4.576 căn. Tổng kinh phí ngân sách địa phương còn thiếu để hỗ trợ theo Đề án đã được phê duyệt là là gần 43 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng để hỗ trợ cho các đối tượng 38 tỷ 863 triệu đồng; kinh phí quản lý 3 tỷ 886 triệu đồng.
Đoàn khảo sát thăm gia đình ông Nguyễn Cảnh Tường, khối 13 thị trấn Dùng (Thanh Chương) là bệnh binh 2/3 được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, vấn đề nhiều thành viên đoàn khảo sát quan tâm là rà soát các đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho người có công tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

Trước băn khoăn của các thành viên về tỷ lệ giải ngân còn chậm, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim đưa ra lý giải: “Nguyên nhân do việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng theo chương trình chậm, hồ sơ không chính xác đầy đủ, kho bạc không giải ngân được; việc lập hồ sơ công trình không kịp thời”.

Liên quan đến việc đoàn khảo sát quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra ở cơ sở, người đứng đầu ngành Xây dựng cho biết, việc rà soát, kiểm tra đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở cho người có công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.


Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim báo cáo kết quả hỗ trợ nhà ở cho người có công. Ảnh: Thanh Lê
Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận Sở Xây dựng - đơn vị chủ trì triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công đã xây dựng đề án, rà soát, thành lập ban chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Qua khảo sát thực tế tại các địa phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền đánh giá, công tác tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về chính sách nhà ở cho người có công vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, trưởng đoàn khảo sát đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền tốt để các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về Quyết định 22; rà soát số lượng phát sinh tăng, giảm; kiểm tra lại quy trình nghiệm thu hoàn thành.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, vấn đề đặt ra là hiện còn 8.312 căn nhà chưa được triển khai xây dựng, thời gian thực hiện chính sách không còn nhiều, Sở Xây dựng cần phối hợp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có công đúng quy định của Nhà nước.

Đối với các kiến nghị của Sở, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ và Quốc hội thông qua các diễn đàn để chủ trương của Đảng và Nhà nước triển khai có hiệu quả vào cuộc sống.