Đô Lương huy động thêm 224 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, huyện Đô Lương đã huy động hơn 224 tỷ đồng đầu tư vào các tiêu chí xây dựng NTM. Toàn huyện tăng 18 tiêu chí so với cuối năm 2015.

Nhà văn hóa xóm 7, xã Trung Sơn (Đô Lương) vừa xây dựng xong, trị giá gần 300 triệu đồng, phần lớn do người dân đóng góp.

224.415 triệu đồng, là số tiền do các địa phương trên địa bàn huyện Đô Lương huy động được để đầu tư xây dựng NTM từ đầu năm đến nay. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 161.893 triệu đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.900 triệu đồng; vốn dân đóng góp 54.291 triệu đồng; vốn huy động khác (đóng góp con em xa quê hương, xã hội hóa, các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ) là 9.748 triệu đồng. Các xã huy động được nguồn lực lớn gồm: Hồng Sơn, Tràng Sơn, Xuân Sơn, Đại Sơn, Trù Sơn, Đông Sơn, Đặng Sơn, Trung Sơn.

Ngoài ra, người dân còn đóng góp hơn 37.000 ngày công, hiến 22124 m2, đóng góp vật liệu (cát, đá, sỏi...) để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. 

Đường NTM ở xã Hòa Sơn, huện Đô Lương.

Đến nay, toàn huyện đã đạt 404 tiêu chí NTM, tăng 18 tiêu chí so với năm 2015. Tuy nhiên, trong 8 xã kế hoạch về đích năm 2016, có 4 xã: Lưu Sơn, Tràng Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn không tăng tiêu chí nào.  

Xuân Hoàng