Đoàn công tác Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận Nghệ An thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị rất nghiêm túc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp; tập trung thực hiện chuẩn bị công tác nhân sự bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình.

Sáng 6/6, Đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CHỈ THỊ 35

Thực hiện đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chọn 4 đảng bộ cấp trên cơ sở đại diện các khu vực, loại hình (gồm 1 đảng bộ thị xã, 1 đảng bộ huyện đồng bằng, 1 đảng bộ huyện miền núi, 1 đảng bộ lực lượng vũ trang); các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc chọn 91/1.459 (6,23%) tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm. 

Cấp cơ sở đã hoàn thành công tác đại hội điểm và hiện đang tổ chức đại hội đại trà. Tính đến ngày 1/6/2020, toàn tỉnh đã có 1.151/1.459 (78,9%) cơ sở đảng(gồm 577 đảng bộ và 574 chi bộ) hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong đó 91 cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm).

Đối với cấp trên cơ sở, có 3/4 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn điểm tổ chức đại hội xong, gồm: Đảng bộ huyện Yên Thành, Đảng bộ huyện Con Cuông, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Còn Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/6/2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ Trường Đại học Vinh (tổ chức cơ sở đảng được giao quyền cấp trên cơ sở) mặc dù không phải là đơn vị được chọn đại hội điểm, nhưng đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trong 2 ngày (2 - 3/6/2020).

Về chuẩn bị văn kiện, ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội theo đúng yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương. 

Đến thời điểm hiện nay, ở cấp tỉnh, việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị đã thực hiện đến bước 3 theo quy trình 6 bước; việc xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã triển khai bước 1 và đang chuẩn bị dự thảo lần 2 theo quy trình 3 bước. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các hướng dẫn khác của Trung ương. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và chủ động công tác đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.
Đồng chí Hoàng Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đánh giá, Nghệ An là tỉnh tiêu biểu trong việc chấp hành Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ thêm những nội dung mà đoàn công tác quan tâm, đồng thời nêu lên một số kiến nghị từ thực tế triển khai đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

COI TRỌNG CHẤT LƯỢNG VĂN KIỆN, NHÂN SỰ

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá chung không khí tỉnh có đổi mới; cán bộ trẻ, mới; nội bộ đoàn kết hơn; từ đó xã hội đồng thuận tốt hơn; đặc biệt tỉnh đã quan tâm xử lý những vấn đề nảy sinh hàng ngày về tư tưởng, bức xúc của nhân dân nên khiếu kiện ít, không có khiếu kiện liên quan đến phẩm chất, đạo đức cán bộ. Cho nên công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện các bước đại hội các cấp ở tỉnh là rất tốt. 

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đánh giá: Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 rất nghiêm túc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị công tác nhân sự bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình; qua đại hội điểm và đại hội đại trà, công tác nhân sự cơ bản tốt…

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Từ nay đến khi hoàn thành kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh không nhiều, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở theo kế hoạch và tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội để chuẩn bị tốt khi bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Với việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, song song chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, cũng cần tích cực chuẩn bị dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động. Công tác xây dựng các văn kiện phải rất khách quan, toàn diện, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và rất sát với thực tế.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh, đối với công tác nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp cần đặc biệt coi trọng chất lượng; do đó phải thực hiện hết sức chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, triển vọng;…

Đặc biệt, quá trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cụ thể cần đảm bảo tinh thần là phải phân biệt, đánh giá đúng bản chất để không chọn nhầm người; quan trọng nhất là biết được điểm mạnh từng người để phát huy, biết được mặt hạn chế để kiểm soát. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đề nghị, sau đại hội phân công cấp ủy viên theo phương án nhân sự; quan tâm công tác tư tưởng, chế độ, chính sách cho những cấp ủy viên không tái cử. 

Tỉnh cũng cần khẩn trương chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự của tỉnh để báo cáo Trung ương. Song song với quá trình chuẩn bị đại hội cần quyết tâm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu khó đạt của nhiệm kỳ; đồng thời tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, bức xúc, kéo dài và những vấn đề phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo, để tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt nhất. 

Tin liên quan

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX làm việc với Tổ Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đồng chí Phạm Minh Chính: Cấp ủy các cấp chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thành công đại hội

Đồng chí Phạm Minh Chính: Cấp ủy các cấp chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thành công đại hội

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy các cấp cần chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các tin khác