#dự án ODA

5 kết quả

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Đi nước ngoài không phải để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Đi nước ngoài không phải để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!'

“Các đồng chí hoạt động hiệu quả thì các đồng chí đi nước nào mà không được, đó là việc đối nội đối ngoại của các đồng chí, sao phải xin phép Chính phủ việc này. Tuy nhiên, đi phải trên tinh thần tiết kiệm và đã đi thì phải có hiệu quả, đi nước ngoài không phải để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!”