Dùng khói bô xe máy để bắt chuột: Sáng kiến độc đáo của người dân 'quê nhút'

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ hoa màu xã Thanh Lương (Thanh Chương) đã phát động toàn dân ra đồng bắt chuột. Nét độc đáo trong các cuộc săn bắt này là dùng khói ống bô xe máy để hun chuột, tạo nên không khí rất vui nhộn trên đồng.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm