#giao thông đường thủy

4 kết quả

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài cuối: Bám sát quy hoạch, siết chặt quản lý

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài cuối: Bám sát quy hoạch, siết chặt quản lý

(Baonghean.vn) - Năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây được xem là một giải pháp lâu dài nhằm đưa giao thông đường thủy nội địa của Nghệ An trở thành một tuyến vận tải quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc thực hiện quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện.