HĐND các huyện, thành, thị tiến hành kỳ họp cuối năm

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Hội đồng nhân dân Thị xã Cửa Lò, Thái Hòa và Quế Phong tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015 và quyết nghị những giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 2016.

* Cửa Lò: Năm 2015 đón 2,45 triệu lượt khách du lịch

HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ 13. Tham dự kỳ họp có ông  Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Theo đó, trong năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của Cửa Lò tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng: 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng 11% , dịch vụ tăng 12,3 % so với cùng kỳ; lượng khách du lịch về Cửa Lò ước đạt 2,45 triệu lượt, bằng 109% so với kế hoạch, tăng 15,7 % so với năm 2015; thu ngân sát đạt 268 tỷ đồng, bằng 114 % dự toán HĐND thị xã giao, bằng 116 % dự toán tỉnh giao, tăng 16 % so với năm 2014.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND Thị xã cũng tiến hành các nội dung về kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND thị xã. Đó là tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã đối với ông Phan Công Lưu nghỉ hưu theo chế độ./.

Khắc Giang

* Thị xã Thái Hòa: Hoàn thành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Sáng 23/12, HĐND thị xã Thái Hòa khóa 2, nhiệm kỳ 2011 - 2016 khai mạc kỳ họp thứ 14.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Năm 2015, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã thái Hòa tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 14,8%. Cơ cấu kinh tế Thị xã có sự chuyển biến tích cực, nông - lâm - thủy sản ước đạt tỷ lệ 10,27%, công nghiệp - xây dựng ước đạt 38,88%, dịch vụ khoảng 50,85%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 1.325.000 triệu đồng, tăng 10,4% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 30,09 triệu đồng/người/năm, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. 6/6 xã đạt chuẩn NTM và thị xã đã được tỉnh thẩm định, công nhận, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và đang trình Trung ương thẩm định để công nhận thành quả này trong năm 2015…

Năm 2016, thị xã đề ra một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%; thu ngân sách Nhà nước đạt 112 tỷ 400 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%...

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thị xã Thái Hòa thống nhất một số giải pháp trọng tâm như: thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án phát triển công nghiệp; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm sớm đưa vào khai thác, sử dụng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị trên đơn vị canh tác; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

                                                                             Hoàng Thủy

* Quế Phong: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,36%

Huyện Quế Phong đã tiến hành kỳ họp thứ XIII, HĐND huyện khóa XVII. Dự kỳ họp có Đại tá Đinh Ngọc Văn - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. 

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,63%. Thu nhập đầu người ước đạt 27,88 triệu đồng/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,27% năm 2014 xuống còn 33,36%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng  nông thôn mới đến nay đã có 4 xã đạt trên 10 tiêu chí. Trong đó, Quế Sơn dẫn đầu huyện với 11/19 tiêu chí, Mường Nọc 10 tiêu chí. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ XIII, HĐND huyện Quế Phong khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 23 & 24/12./.                                                     

                                                                         Kim Liêng - Ngọc Tăng