Hỗ trợ xây dựng chợ nông lâm thủy sản

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng chợ bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí.

Mức hỗ trợ được đề xuất như sau: Hỗ trợ 60% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị của dự án nhưng không quá 5 tỷ đồng.

 » Nghệ An: Tìm nhà đầu tư chiến lược cho các công ty nông, lâm nghiệp
 

Ảnh minh họa

Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ theo quy định nêu trên dự án còn được hỗ trợ 70% chi phí và không quá 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục trên.

Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ nông thôn, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 3 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây mới và 2 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên.

Hỗ trợ xử lý chất thải làng nghề, nông thôn: Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, công trình thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Theo dự thảo Nghị định, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có 100 lao động trở lên làm việc thường xuyên tại nhà máy, được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người lao động với hỗ trợ là 2 triệu đồng/m2xây dựng, nhà xây tối thiểu 3 tầng và diện tích sàn xây dựng tối thiểu 1000 m2. Phần vốn còn lại doanh nghiệp sử dụng quỹ công đoàn và các nguồn vốn pháp khác.

Trường hợp doanh nghiệp phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng để chuyển các gia đình đang sinh sống tại vùng lõi các vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng về làm việc và sinh sống tại địa bàn của doanh nghiệp thì được hỗ trợ 10 m2 cho một người trong gia đình di chuyển và mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/m2 và toàn bộ san ủi mặt bằng, giao thông, điện nước cho các gia đình này.

Theo Khánh Linh/baochinhphu