Hơn 450 cán bộ ở Nghệ An tham gia lớp tập huấn công tác Mặt trận

(Baonghean.vn) - Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận 3 cấp huyện, xã và xóm của Nghệ An gồm 6 chuyên đề sâu về vai trò, nhiệm vụ cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận.
Chiều 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ A tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2020 cho hơn 450 cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận cấp huyện, xã và Trưởng ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị tập huấn chia ra 3 lớp dành cho 3 đối tượng là cán bộ MTTQ chuyên trách cấp huyện, cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản. Các  lớp được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/8.

Nội dung gồm 6 chuyên đề: Hướng dẫn Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Thông tri thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; Vận động quản lý và sử dụng các loại quỹ, xây dựng các mô hình tự quản cộng đồng; Công tác giám sát và phản biện xã hội; MTTQ với công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân…

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trực tiếp truyền đạt chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Nét mới tại hội nghị tập huấn lần này, các học viên còn được tập huấn về kỹ năng biên tập, viết tin bài đăng trên báo chí và các trang mạng xã hội nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, vận động của MTTQ và các thành viên. 

Theo đó, tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc cũng như kỹ năng hoạt động của MTTQ. 

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An truyền đạt chuyên đề về quy trình, trình tự, kỹ năng thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Yêu cầu hoạt động của MTTQ các cấp cần làm nổi bật vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước các cấp với nhân dân nhằm chuyển tải, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của các cấp đi vào cuộc sống; đồng thời vừa là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước các cấp trong việc chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kể cả những hiến kế, sáng tạo của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó là cách thức, phương pháp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực chất, thiết thực, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; cuộc thi hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ…

Cán bộ chuyên trách Mặt trận tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Vai trò chủ công trong xây dựng và phát huy mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư nhằm phát huy cao nhất khối đoàn kết trong khu dân cư vì cuộc sống chung.

Phương pháp, cách thức để phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các thành viên; tăng cường công tác đối thoại và giám sát, đôn đốc việc thực hiện các vấn đề sau các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân để đảm bảo hiệu quả của hoạt động đối thoại...