#kiểu mẫu

21 kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ

Phấn đấu đưa Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu nhất trong 4 huyện NTM kiểu mẫu cả nước

(Baonghean.vn) - Tại Lễ công bố và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Nam Đàn tối ngày 19/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: đến năm 2025, phấn đấu đưa huyện Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu nhất trong 4 huyện NTM kiểu mẫu của cả nước.
Xã Diễn Trường hướng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Diễn Trường hướng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, xã Diễn Trường (Diễn Châu) đã phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của làng quê ở đây ngày một khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng  đổi mới, văn minh.
Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đặt ra yêu cầu, việc xây dựng nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phương hướng phát triển Nam Đàn phải đảm bảo tầm nhìn và tính khả thi. Cần làm rõ mục tiêu tổng quát, đó là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu với kinh tế phát triển, cơ cấu hợp lý, dân trí cao, đời sống của nhân dân đạt trên mức bình quân cả tỉnh. 
Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong xây dựng NTM là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017 vào sáng 7/3.
Xây dựng tuyến 'đê kiểu mẫu', ứng phó thiên tai cực đoan

Xây dựng tuyến 'đê kiểu mẫu', ứng phó thiên tai cực đoan

(Baonghean) - Trước bối cảnh những tác động của biến đổi khí hậu tác động tiêu cực ngày càng rõ rệt, việc xây dựng các tuyến đê đạt yêu cầu chất lượng và công năng, thiết kế, thì việc phát động phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu là một chủ trương tích cực.
Để Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước

Để Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước

(Baonghean) - “Nam Đàn phải trở thành huyện nông thôn mới, đồng thời cũng là huyện kiểu mẫu toàn diện của cả nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng là trách nhiệm của huyện Nam Đàn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà” - Đó là ý kiến gợi mở, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trong chuyến làm việc vừa qua tại huyện Nam Đàn. 
Phấn đấu hướng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

Phấn đấu hướng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Năm 2011, xã Hưng Tây được huyện Hưng Nguyên chọn là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).  Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, nên bắt tay vào xây dựng NTM, Hưng Tây đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ngoài thu nhập của một bộ phận người dân còn thấp và không đồng đều, do diện tích rộng, nguồn lực đầu tư ít và dàn trải, nên cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu và bất cập...