Làng nghề mộc hàng chục tỷ ở Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn TX Thái Hòa, hiện có hơn 100 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 2 làng nghề sản xuất mộc là làng nghề mỹ nghệ, dân dụng Tân Quyết Thắng phường Hòa Hiếu và làng nghề chế biến lâm sản phường Quang Phong, mỗi năm đạt doanh thu 43 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại TX Thái Hòa co 5 doanh nghiệp lớn về chế biến lâm sản, như: Công ty Hùng Hưng, Phượng Hoài, Xuân Nguyệt, HTX Tân Quyết Thắng... 

Sản phẩm của doanh nghiệp Hùng Hưng - TX Thái Hòa.

Để khuyến khích nghề mộc phát triển, các cấp, ngành liên quan đã tạo điều kiện cho các hộ dân, doanh nghiệp vay vốn, thuê đất, đào tạo nghề, khắc phục ô nhiễm môi trường, tiêu thụ sản phẩm và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nguồn gốc lâm sản...

Hoàng Vĩnh