Năm 2016, Nghệ An chú trọng đầu tư các dự án nước sạch

(Baonghean.vn) - Nước sạch cho đô thị là một nhu cầu rất lớn đang được Nghệ An dành nguồn lực đầu tư. 

Người dân Long Thành, Yên Thành khảo sát các loại ống nước sẽ đầu tư xây dựng. Ảnh H.V

Sở Kế hoạch và Đầu tư  cho biết:  Trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, năm 2016, tỉnh sẽ  huy động nguồn lực để triển khai một số dự án trọng điểm gồm: Cải tạo mạng thất thoát nước sạch và xây dựng mới một số trạm bơm tăng áp tại thành phố Vinh; Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò (từ 3.000m3/ng.đêm lên 13.000m3/ng.đêm); Mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa (từ 4.000m3/ng.đêm lên 16.000 m3/ng.đêm); Cải tạo, nâng công suất nhà máy cấp nước thị trấn Yên Thành từ 2.000m3/ng.đêm lên 5.000m3/ng.đêm; xây dựng mới nhà máy cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai, công suất 30.000m3/ng.đêm, nhà máy cấp nước Nghĩa Đàn, công suất 5.000m3/ng.đêm và một số dự án cấp thiết khác...

Một số đô thị như Hoàng Mai, Thái Hòa, các thị trấn, thị tứ sẽ được đầu tư thêm hệ thống cấp nước mới đảm bảo tỷ lệ cấp nước sạch tại các đô thị từ loại IV trở lên đạt 85%, các đô V đạt 70% trong năm 2016.

Trân Châu