Nam Đàn đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Mai Hoa ((Thực hiện))

(Baonghean.vn) - Với niềm tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đàn quyết tâm phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực, hiệu quả. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn về kết quả và định hướng thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Nam Đàn tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Niềm tự hào đó luôn đặt trách nhiệm cho Đảng bộ và Nhân dân quê Bác phải làm sao cho xứng đáng với vinh dự lớn lao đó, phải thực sự gương mẫu trong học tập và tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Nam Đàn luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XI, XII, XIII), các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy liên quan; đồng thời gắn trách nhiệm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng cán bộ, đảng viên theo vị trí công tác.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Anh, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP và kiểm tra hiệu quả sản xuất giống lúa tại đồng ruộng. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Nam Đàn tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Anh; tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và kiểm tra hiệu quả sản xuất giống lúa tại đồng ruộng. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với việc cụ thể hóa và xác định rõ các khâu đột phá để tạo chuyển biến trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trọng tâm là rà soát, xây dựng quy định, chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ; quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn trước đây và nay là huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện, xã, thị trấn với Nhân dân để nắm bắt, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, bức xúc, tạo sự đồng thuận cao. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, hằng năm đăng ký thi đua thực hiện tốt mô hình, điểm sáng học tập và làm theo phù hợp; tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm; chọn việc trọng tâm để tạo đột phá, điểm nhấn.

PV: Vậy, theo đồng chí, kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW và 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Nam Đàn là gì?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Kết quả rõ nét nhất ở huyện Nam Đàn là đã tạo  sự thay đổi tích cực về ý thức trách nhiệm trong công tác, trong thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên; nhất là trách nhiệm đi đầu, nêu gương, làm gương trong cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở. Giai đoạn 2016 – 2021, đã có 54 tập thể, 81 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện; 126 tập thể, 219 cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung trong toàn huyện, nhất là trong xây dựng huyện NTM và NTM kiểu mẫu hiện nay.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn; Huy động sức dân hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn; Huy động sức dân hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương.Ảnh: Mai Hoa

Thông qua xác định đúng, trúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiều vướng mắc, khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc, tồn tại trong đời sống xã hội được tháo gỡ, tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương sớm trở thành huyện kiểu mẫu như sinh thời Người mong muốn. Hiện nay, huyện Nam Đàn đã có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Nam Anh, Nam Giang, Nam Cát, Nam Nghĩa) và xã Kim Liên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện tích cực triển khai phong trào xây dựng xóm, khối, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn NTM; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Toàn huyện đã có 47 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm 4 sao…

Sau 3 năm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Nam Đàn đã đạt 32/42 nội dung thuộc 5 tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Diện mạo nông thôn huyện Nam Đàn đã thực sự khởi sắc, tươi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo tốt hơn. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và trong Nhân dân ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa

Huyện Nam Đàn ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ảnh: Mai Hoa
Huyện Nam Đàn ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ảnh: Mai Hoa

PV: Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới để tiếp tục tạo hiệu quả cao hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên quê hương Người?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Thực tiễn qua 5 năm triển khai thực hiện  Chỉ thị 05/CT-TW và 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, quan trọng nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; coi việc học tập và làm theo Bác vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, cơ quan, đơn vị và hoàn thành mục tiêu chung là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM  kiểu mẫu. Đây cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đối với quê hương.

Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên tinh thần "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân"; tăng cường đối thoại, giải quyết khó khăn của Nhân dân.

Ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp ở huyện Nam Đàn được nâng cao hơn. Ảnh: Mai Hoa
Ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp ở huyện Nam Đàn được nâng cao hơn. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp để người dân tích cực tham gia với vai trò "chủ thể" xây dựng NTM. Chú trọng biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm ở cả cấp huyện và cấp cơ sở để động viên, khích lệ phong trào thi đua cũng như tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Với trọng trách là quê hương của Bác, hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Nam Đàn cùng với niềm vinh dự, tự hào, phải luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua công việc hằng ngày từ vị trí công tác của mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cấp, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025.

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Nam Đàn đẩy mạnh học tập và làm theo Bác ảnh 5
Một góc nông thôn mới huyện Nam Đàn. Ảnh: Hải Vương

Tin mới

Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2

Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2: Hàng trăm công trình nước tự chảy xuống cấp

(Baonghean.vn) - Nếu như ở các huyện đồng bằng, ven biển dù được đầu tư nhiều dự án nước sạch tập trung, nhưng trong đó có những công trình không phát huy hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí rất lớn như chúng tôi đã phản ánh thì ở các huyện miền núi, người dân chủ yếu trông chờ vào các công trình cấp nước tự chảy.
Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam; mức lương của Salah sau khi ký hợp đồng mới với Liverpool?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 2/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/7

(Baonghean.vn) - Chính phủ họp khẩn ứng phó với cơn bão đầu mùa; Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ tập trận trên đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu; Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp… là những nội đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 2/7
Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong môi trường có khói, khí độc

(Baonghean.vn) - Thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ là những gì người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thể hiện trên thực tế, cũng như ngay trong Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.
Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Những nguyên nhân khiến vô lăng ô tô rung lắc

Vô lăng là một trong những bộ phận cần thiết thuộc hệ thống lái xe ô tô. Tuy nhiên, một số tài xế đã gặp phải trường hợp vô lăng rung lắc khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc có thể bất cứ lúc nào khi nó đi về phía trước. Dưới đây là nguyên nhân cụ thể và tình trạng tay lái ô tô bất ổn định khi lăn bánh.
Yêu cầu Đài Loan hủy tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Yêu cầu Đài Loan hủy tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đe doạ hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

 Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

Nữ cán bộ mặt trận 'gieo hạt giống' đoàn kết

(Baonghean.vn) - Năm 2021, dù khó khăn bộn bề vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, song xã Hoà Sơn (Đô Lương) cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn kêu gọi được gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Trong sự nỗ lực chung ấy có vai trò, đóng góp không nhỏ của chị Thái Thị Nam Hoa, người hàng chục năm nay đã miệt mài "gieo hạt giống" đoàn kết vì cộng đồng, được nhiều người dân yêu mến gọi với cái tên "chị Hoa Mặt trận".
Chào tháng 7

Chào tháng Bảy!

(Baonghean.vn) - Ta cất lời chào tháng Bảy - khi nắng dát vàng lên ngọn cây trước ngõ, ánh lên dải màu dùng dằng như lời mời gọi chập chờn sang Thu mà cũng còn hoài niệm lắm sắc trời mùa Hạ.
Đền Thánh Mẫu. Clip: Huy Thư

Khối có nhiều di tích nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn là một trong ít khối, xóm ở Nghệ An có nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia.
65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

(Baonghean.vn) - Chi hàng Kiến thiết Nghệ An (thành lập ngày 27/5/1957) là tiền thân của BIDV Nghệ An, đây là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất trong hệ thống Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Đến nay, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông mà còn gây bức xúc dư luận.
chuyển đổi số

Chuyển đổi số khi nào?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.